Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse”

Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse”

Celem Programu „Równać Szanse” jest wsparcie projektów, których celem będzie rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

W Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse” można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na sześciomiesięczne projekty realizowane ze stałą grupą młodych ludzi w wieku 13-19 lat.

O dotację mogą ubiegać się następujące instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

  • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
  • miejskie i gminne domy kultury,
  • organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),
  • Ochotnicze Straże Pożarne,
  • nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową.

Uczestnikami projektu jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Konkurs trwa do 7 października 2019 do godz. 12:00. Wnioski składa się wyłącznie przez generator wniosków.

Poszukującym inspiracji do działania polecamy bazę projektów dostępną TUTAJ

Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Od 2016 roku regionalnym operatorem w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim jest Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA. Wszelkich informacji udzielają Iwona Olkowicz, Kinga Buńda i Paweł Wilk, pod adresem: rownacszanseelk@gmail.com.