Region: Więcej karetek, mniej eS–ek

Region: Więcej karetek, mniej eS–ek

W czerwcu w województwie warmińsko–mazurskim można spodziewać się zmian w Planie Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Część Zespołów Ratownictwa Medycznego typu S (specjalistycznego) stanie się ZRM typu P (podstawowego).

Minister Zdrowia pismem z 7 maja br. poinformował wojewodę o akceptacji zaktualizowanego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa warmińsko–mazurskiego.

Zmiany w planie dotyczą przekwalifikowania z dniem 1 czerwca br. pięciu Zespołów Ratownictwa Medycznego typu S (specjalistycznego) na pięć ZRM typu P (podstawowego).  Dotyczy to karetek stacjonujących w Lidzbarku Warmińskim (rejon operacyjny 28/17), Mrągowie (rejon operacyjny 28/06), Biskupcu (rejon operacyjny 28/10), Szczytnie (rejon operacyjny 28/11) oraz Piszu (rejon operacyjny 28/04).

 Zmieni się również miejsce stacjonowania ZRM P w rejonie operacyjnym 28/10, które zostanie przeniesione z Żardenik do Jezioran. Warto podkreślić, że również od 1 czerwca województwo otrzyma 2 nowe Zespoły Ratownictwa Medycznego typu P, które w wymiarze 24–godzinnym będą obsługiwać dwa rejony operacyjne: w Działdowie (28/21) i Lidzbarku Warmińskim (28/17).

W ten sposób od czerwca  mieszkańców województwa warmińsko–mazurskiego będzie obsługiwać 80 karetek (o dwie więcej niż do tej pory), w tym 20 typu S i pięć karetek wodnych na sezon letni. Zmniejszenie liczby ZRM typu S było spowodowane problemami z obsadą tych karetek. Dysponenci od dłuższego czasu sygnalizowali problemy z zatrudnieniem lekarzy do ich obsady.

Fot. archiwum redakcji

  Bożena Ulewicz Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18133 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.