Region: Warto wybrać Zakup Prospołeczny

Region: Warto wybrać Zakup Prospołeczny

Znak promocyjny Zakup Prospołeczny to gwarancja wysokiej jakości opatrzonych nim produktów i usług, a jednocześnie informacja dla klientów, że nabywając je, wspierają tych, którzy z wielkim wysiłkiem walczą o samodzielność życiową i ekonomiczną. Prawo do używania go ma obecnie osiemnaście firm społecznych w regionie kujawsko–pomorskim.

O prawo do posługiwania się godłem mogą się ubiegać wyłącznie podmioty ekonomii społecznej – czyli przedsiębiorstwa, w których prymat ma nie maksymalizacja zysku, ale korzyść społeczna osób zaangażowanych w wytwarzane produkty czy usługi. Takich, które dają szansę na samodzielność życiową osobom niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, także bezdomnym oraz wszystkim innym, którzy z jakichś powodów mają niewielkie szanse na rynku pracy. Podmioty ubiegające się o nadanie Znaku Promocyjnego muszą funkcjonować na rynku od co najmniej sześciu miesięcy i posiadać co najmniej 30% przychodów własnych z ogólnej wartości przychodów.

– Rzetelnym firmom społecznym bardzo się opłaca posiadanie tego szczególnego znaku jakości, bo kupujemy coraz bardziej świadomie, chętnie dając zarobić właśnie tego rodzaju podmiotom, zwłaszcza jeśli mamy gwarancję, że produkt nie odbiega jakością od innych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki, który patronuje znakowi w województwie kujawsko–pomorskim.

Wśród form prawnych podmiotów uprawnionych do ubiegania się o certyfikat znalazły się: spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie inwalidów i firmy non–profit, a także organizacje pozarządowe i prowadzące działalność gospodarczą instytucje społeczne kościołów i związków wyznaniowych.

Podmioty zainteresowane otrzymaniem Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej Zakup Prospołeczny  mogą kontaktować się z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu: tel. 56 657 14 60, mail: k.cichecka@rops.torun.pl.

Fot. Tymon Markowski dla UMWKP/kujawsko–pomorskie.pl

  Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18588