Region: Usługi teleopiekuńcze dla seniorów od 2018

Region: Usługi teleopiekuńcze dla seniorów od 2018

Na grudniowej sesji Sejmik Województwa Warmińsko–Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dwudziestu gminom naszego regionu na realizację usług teleopiekuńczych w 2018 roku. Skorzysta na nim aż czterystu seniorów z naszego regionu w tym m.in. z Elbląga, Braniewa i Pasłęka.

Powodów do zastosowania tego typu nowoczesnych rozwiązań jest wiele, w tym m.in. wzrastające zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych oraz rosnące koszty opieki instytucjonalnej finansowanej głównie ze środków państwowych i samorządowych. 

System Teleopieka to różnego rodzaju rozwiązania, których zadaniem jest zapewnienie pomocy osobom potrzebującym w ich miejscu zamieszkania. Najczęściej dotyczy to samotnych osób starszych lub niepełnosprawnych. Oczekują oni w głównej mierze poczucia bezpieczeństwa oraz świadomości, że w sytuacjach zagrożenia mogą liczyć na wsparcie. System Teleopieka polega na reagowaniu na sytuacje zagrożenia, a w przypadku ich wystąpienia wezwanie pomocy lub przekazywanie wiadomości opiekunowi. Osoby starsze oraz niepełnosprawne są grupą, która spędza większość czasu w samotności. Są wówczas pozbawieni podstawowej opieki.

Z drugiej strony system Teleopieka dostarcza opiekunom narzędzie do skutecznego reagowania na sytuacje alarmowe. Teleopieka zapewnia podopiecznym bezpieczeństwo odciążając ich bliskich od wielu zmartwień. Stabilizacja emocjonalna sprzyja wówczas aktywniejszemu udziałowi w życiu społecznym.

Do programu zaproszono 21 gmin z naszego regionu – po jednej gminie z każdego powiatu, w której liczba osób objętych usługami opiekuńczymi jest największa. Ostatecznie wnioski o przyznanie dotacji celowej z budżetu województwa warmińsko–mazurskiego złożyło 20 samorządów gminnych.

Wysokość wsparcia przekazanego danej gminie w 2018 r. w kwocie nie wyższej niż 7 410 zł stanowić będzie do 50% kosztów opłaty dostępowej/abonamentowej oraz zakupu niezbędnych urządzeń dla nie więcej niż 20 potrzebujących mieszkańców danej gminy w wieku powyżej 60 r.ż.

Wykaz gmin uczestniczących w programie

Źródło: warmia.mazury.pl

  Oprac. AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17262