Region: Komisja Europejska o rozwoju Warmii i Mazur

Region: Komisja Europejska o rozwoju Warmii i Mazur

Na Warmii i Mazurach gościliśmy przedstawicieli Komisji Europejskiej –  Wolfganga Müncha, zastępcę dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej oraz Annę Modzelewską, opiekuna naszego regionalnego programu w KE. Goście spotkali się z zarządem województwa, osobami odpowiedzialnymi za realizację RPO, a także z dziennikarzami.

– To nie częste sytuacje, kiedy komisarze europejscy biorą udział w posiedzeniu zarządu województwa – podkreśla marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Jestem zbudowany poziomem ich rozeznania, jeśli chodzi o naszą pracę. Jest ono lepsze niż na poziomie krajowym.

Komisarze byli obecni podczas głosowania nad przyjęciem planu działań na rzecz przyspieszenia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko–Mazurskiego 2014–2020. Prace nad planem rozpoczęły się już pół roku temu.

– W Brukseli wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się Warmia i Mazury – mówił w Olsztynie Wolfgang Münch. – Te trudności są przede wszystkim związane z realizacją inteligentnych specjalizacji, a także z pozyskiwaniem środków przez małych i średnich przedsiębiorców. Poprawiliśmy wcześniejsze niedociągnięcia w postaci zbyt niskiego wsparcia technicznego. Zaoferowaliśmy też pomoc eksperta zewnętrznego, żeby przyspieszyć proces wdrażania.

Przegłosowany w poniedziałek plan działań jest już przynajmniej w połowie realizowany, jednak zmiany trzeba było zebrać w jednym dokumencie oraz powierzyć odpowiedzialność za realizację departamentowi polityki regionalnej w urzędzie.

– Dzięki naszej ciężkiej pracy i codziennej współpracy z przedstawicielami KE chcemy maksymalnie uprościć sięganie po unijne wsparcie i przyspieszyć realizację – programu – mówi marszałek Brzezin. – Beneficjent nasz pan – ta dewiza przyświeca wszystkim zaangażowanym w proces rozwoju Warmii i Mazur.

Dopytywany przez dziennikarzy, czy na pewno regionowi nie zagraża utrata pieniędzy, o czym informował ostatnio m.in. Minister Inwestycji i Rozwoju,  Wolfgang Münch podkreślał:

– Biorąc pod uwagę dotychczasowe wskaźniki wdrażania programu i fakt, że osiągnął on 40 proc., nie ma zagrożenia, żeby Warmia i Mazury straciły pieniądze.

Dodał także:

– 1,7 mld euro z RPO to poważne środki, które mogą realnie zmienić region. Zachęcam różne środowiska do zmiany myślenia i nastawienia się na współpracę, przede wszystkim dotyczyć to ma przedsiębiorców i świata nauki. Tak rozumiane współdziałanie przyniesie realne korzyści.

  Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17564 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.