Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych dyskutowała o programie współpracy z samorządem na rok 2013

21 czerwca obradowała Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych . Wypracowane zostały wnioski do rocznego programu współpracy na rok 2013. Trzeba ustalić termin tegorocznego Forum Inicjatyw Pozarządowych.”Skrzynia czasu” czeka na eksponaty.

Poza członkami Rady w spotkaniu uczestniczył  Maciej Pietrzak – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych oraz przedstawiciele kilku organizacji.

Obrady prowadził Przewodniczący REOP – Arkadiusz Jachimowicz, który przedstawił informację o przebiegu prac nad strategią rozwoju sektora pozarządowego oraz wieloletniego programu współpracy organizacji pozarządowych z samorządem. Głównym przedmiotem dyskusji stał się roczny program współpracy na rok 2013.
Wspólnie z Pełnomocnikiem ustalono, że projekt programu poprzedzony zostanie spotkaniami branżowymi departamentów Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi, na których wypracowane zostaną priorytety na rok 2013.
Pan Pietrzak zobowiązany został do dopilnowania, żeby w programie na rok 2013 znalazły się pieniądze na dotacje na wkłady własne do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, tzw. „fundusz grantowy” ( w bieżącym roku takich dotacji nie było).
Wg informacji A. Jachimowicza dobiegają końca prace nad standardami świetlicy socjoterapeutycznej i Miejskiego Centrum Wolontariatu. Okazało się, że koszt prowadzenia obu placówek na poziomie określonym przez minimalny standard znacznie przekracza wielkość środków przyznanych obecnie na te zadania. Zgłoszony zostanie wniosek do Prezydenta Miasta o sukcesywne podnoszenie wielkości dotacji, umożliwiające osiągnięcie poziomu świadczenia usług  opisanego w opracowanych standardach.
Projekt rocznego programu współpracy ma być gotowy w końcu września i przedstawiony do konsultacji społecznych.

Grzegorz Nowaczyk (Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze  DENAR)  przypomniał o kompletowaniu tzw. „skrzyni czasu”, która ma zostać zakopana dla przyszłych pokoleń. Trwają poszukiwania odpowiedniego miejsca, prawdopodobnie umieszczona zostanie przy Ratuszu Staromiejskim. Jeszcze można dostarczać swoje eksponaty do umieszczenia w skrzyni.

Centrum Organizacji Pozarządowych zwraca się z prośbą o opinie w sprawie terminu tegorocznego Forum Inicjatyw Pozarządowych. FIP organizowany był przy okazji Dni Elbląga, które w ubiegłych latach miały miejsce w czerwcu, jednak w br. z uwagi na EURO 2012, zostały przeniesione na pierwsze dni sierpnia. Nie jest to dobry termin, ze względu na okres wakacyjny. Padły propozycje, żeby FIP odbył się na przełomie września i października. COP czeka na opinie organizacji w tej sprawie.
  TB Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 8210

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.