Pytanie o dofinansowanie: Zakup oprzyrządowania do samochodu i sprzęt elektroniczny z oprogramowaniem

Pytanie o dofinansowanie: Zakup oprzyrządowania do samochodu i sprzęt elektroniczny z oprogramowaniem
Fot. Adminstrator

W 2017 roku PFRON, podobnie jak w roku ubiegłym, realizuje program „Aktywny samorząd”. W ramach tego programu będzie można m.in. uzyskać dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania posiadanego samochodu oraz zakupu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Zakup i montaż oprzyrządowania samochodu

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5000 zł. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby spełniające następujące warunki:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu ruchu.

Wymagany jest wkład własny w wys. 15 % kosztu.

Jednocześnie osoby w wieku aktywności zawodowej mogą się ubiegać o pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B. Maksymalna kwota dofinansowania na ten cel wynosi 2 100 zł, w tym:

– dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,

– dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu)
– 600 zł.

Wymagany wkład własny: 25 % kosztów.

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

O dofinansowanie na powyższe cele mogą się ubiegać osoby z dysfunkcją wzroku lub obu rąk w stopniu znacznym. Mogą to być osoby w wieku do 18 lat, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

– dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,

– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,

– dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł.

Tu również wymagany jest wkład własny, w wys. 10 % kosztów.

W.w. osoby mogą również otrzymać dofinansowanie do szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

– dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

– dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł.

W Elblągu wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2017 r. należy składać w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, w terminie od 15 maja do 30 sierpnia. Tam też można uzyskać szczegółowe informacje.

Pomoc w wypełnieniu wniosku można również otrzymać w biurze Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych.  

  Oprac. TB Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15445 

Print Friendly, PDF & Email