Pytania o turnusy rehabilitacyjne i co możesz załatwić w Departamencie Społecznym Urzędu Miejskiego a co w PCPRze

Pytania o turnusy rehabilitacyjne i co możesz załatwić w Departamencie Społecznym Urzędu Miejskiego a co w PCPRze

Zakres zadań, dawniej Wydziału a obecnie Departamentu Społecznego, jest rozległy – oprócz tworzenia planów, programów i strategii, sporządzania sprawozdań i analiz, to także realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, opieki nad dzieckiem, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W niniejszym artykule skupimy się na tych ostatnich, gdyż nasi czytelnicy pytają o możliwość dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci w okresie bliskich już ferii zimowych 2012 i inną dostępną pomoc dla niepełnosprawnych. Pytania na temat turnusów nadeszły zarówno od mieszkańców miasta, jak i powiatu, dlatego o możliwość dofinansowania zapytaliśmy także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które ma zakres zadań podobny, jak departament społeczny w mieście.

Wyjaśnijmy przy okazji podstawową sprawę, czyli skąd się biorą pieniądze dla niepełnosprawnych. Otóż są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Miasto (podobnie powiat) na realizację tych zadań w swoim budżecie żadnych kwot nie przewiduje. Podnosiliśmy niejednokrotnie na łamach „Razem z Tobą”, że pieniądze z PFRON, szczególnie na cele społeczne, kurczą się i samorządy powinny w jakimś stopniu współfinansować zadania na rzecz ok. 11 – 13 procent swoich mieszkańców.

Na pytanie redakcji, czy dzieci otrzymają dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych organizowanych podczas ferii zimowych w styczniu 2012 roku, otrzymaliśmy odpowiedź, że pieniędzy żadnych jeszcze nie ma.
Trzeba dodać, że czas oczekiwania na środki PFRON jest długi, pieniądze przychodzą zwykle pod koniec pierwszego kwartału roku, a procedura ich uruchomienia wymaga decyzji Rady Miasta (w powiecie Rady Powiatu).

Sprawa jednak nie jest beznadziejna.
Jak poinformowała redakcję inspektor Teresa Wilk, departament społeczny, aby nie zostawić dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na lodzie (to nie przytyk do elbląskiego lodowiska ), zwykle stara się o zaliczkę na poczet przyszłej dotacji z PFRON i wnioski załatwia pozytywnie.
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie inspektor Andrzej Owsianko poinformował redakcję, że wnioski na termin ferii zimowych nie będą przyjmowane. Po ponownej rozmowie, w której redakcja przedstawiła korzystniejsze rozwiązanie miejskie obiecano, że PCPR też rozważy taką możliwość. Oby tak się stało i obyśmy przed zamknięciem numeru drukowanego w poniedziałek, mogli podać wszystkim zainteresowanym pomyślną wiadomość. Niestety, w poniedziałek dowiedzieliśmy się, że jednak nic nie da się zrobić… Pieniądze PFRONowskie, jak mówi inspektor, będą dopiero pod koniec stycznia, a turnusy zaczynają się pd 2- stycznia, wiec PCPR może jedynie zaproponować innych termin.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób Niepełnosprawnych i kto jest kim

1) Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń
do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika
pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu.
2) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
3) Wypłata osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej.
4) Finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowań osób niepełnosprawnych na
podstawie otrzymanych faktur z powiatowego urzędu pracy.
5) Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
6) Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym do sprzętu rehabilitacyjnego i
ortopedycznego.
7) Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników
niepełnosprawnych.
8) Dofinansowanie sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
9) Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym do uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych,
10) Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
11) Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją programu
celowego PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”.
12) Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.
13) Sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz z
zaległości przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych.

Dyrektor – Barbara Dyrla
ul. Kosynierów Gdyńskich 42
pokój nr 2
tel: (55) 239-30-21
sekretariat
tel. (55) 239-30-23, fax: (55) 239-33-40   
mail: dsp@umelblag.pl

Anna Zawisza – inspektor ds. przyznawania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i warsztatów terapii zajęciowej oraz dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
tel. (55) 239-30-20
Katarzyna Falkenberg – podinspektor ds. dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych oraz zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych
tel. (55) 239-30-10
Wiesława Łukaszewska – inspektor ds. organizacji wyposażonych oraz przystosowanych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
tel./fax  (55) 239-30-25
Teresa Wilk – podinspektor ds. stanowisko ds. tworzenia nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych i turnusów rehabilitacyjnych
tel./fax (55) 239-30-25
Dorota Zając – podinspektor ds. likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
tel. (55) 239-30-28
Anna Łazińska – główny specjalista ds. organizacji stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz prac interwencyjnych i robót publicznych w mieście
tel. (55) 239-30-28
Marianna Brodnicka – inspektor ds. opieki zdrowotnej
tel. (55) 239-30-22
Ewa Pietryka – inspektor ds. opieki zdrowotnej
tel. (55) 239-30-22
Agnieszka Sobotowicz – inspektor ds. zezwoleń na sprzedaż alkoholu
tel. (55) 239-30-26
Agnieszka Skarżyńska – inspektor ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
tel. (55) 239-30-16
Teresa Szymańska – starszy specjalista ds. nadzoru nad placówkami pomocy społecznej i koordynacji zadań pomocy społecznej
tel. (55) 239-30-29
Wioletta Janas – inspektor ds. nadzoru nad placówkami pomocy społecznej i koordynacji zadań pomocy społecznej
tel. (55) 239-30-17
Departament Społeczny ma także swoja stronę w Internecie, na której znajdziemy wszystkie potrzebne informacje, kontakty, druki http://www.umelblag.pl

link bezpośredni:
[url]http://www.umelblag.pl/umcms/index.php?option=com_content&view=article&id=56:departament-spoeczny&catid=33:departamenty-urzdu-miejskiego-w-elblgu&Itemid=45. [/url]

Powiatowe Centrum Pomocy RodzinieKomeńskiego 40
82-300 Elbląg
tel. (55) 233 71 43, 233 62 82
[url]http://www.pcpr.elblag.pl/[/url]
  ESzC Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 7605

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.