PSONI i PFRON krytycznie o akcji zachęcającej do udziału w wyborach

PSONI i PFRON krytycznie o akcji zachęcającej do udziału w wyborach

Wybory samorządowe odbędą się 13 października. W minionych dniach bardzo głośno w całym kraju było o akcji „Nie świruj, idź na wybory” w której m.in. artyści i dziennikarze zachęcają w dość osobliwy sposób do uczestnictwa w nadchodzących wyborach. Akcja ma tyle samo zwolenników co przeciwników. Swoją dezaprobatę dla takich metod aktywizacji obywateli wyrazili m.in prezes zarządu PFRON Marlena Maląg.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI), jako organizacja, która od 56 lat podejmuje działania na rzecz pełnego i skutecznego włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną w życie społeczne, wyraża sprzeciw wobec dyskryminującej i stygmatyzującej kampanii pt. „Nie świruj, idź na wybory”.

Jakkolwiek cenne są inicjatywy dotyczące aktywności obywatelskiej i zachęcające do udziału w wyborach, to jednak wszelkie działania oparte na negatywnych stereotypach dotyczących osób z niepełnosprawnościami stanowią zakazaną dyskryminację. PSONI wielokrotnie w ostatnich latach zwracało uwagę na język debaty publicznej, który zamiast zmieniać świadomość społeczną, utrwala negatywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami. Niestety często wynika to z braku wiedzy na temat niepełnosprawności i jest motywowane uprzedzeniami.

Dlatego zdumienie PSONI budzi zaangażowanie w realizację spotów pt. „Nie świruj, idź na wybory” osób znanych, autorytetów, w tym przedstawicieli kultury. Wykorzystanie w spocie pejoratywnych porównań odnoszących się do niepełnosprawności, naśladowanie gestów i ruchów mimowolnych w sposób karykaturalny, utrwala stereotypy, stygmatyzuje i jest niedopuszczalne. Osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną to osoby najbardziej narażone na dyskryminację w Polsce w wielu sferach życia prywatnego i publicznego. Mają prawo oczekiwać od społeczeństwa poszanowania ich godności, równego traktowania i niezbędnego wsparcia.

Zwracamy się do Pana Tomasza Sikory, pomysłodawcy i autora spotów o natychmiastowe zaprzestanie tworzenia nowych spotów i nie emitowania dotychczas powstałych w ramach tej kampanii. Do wszystkich bohaterów tej kampanii zwracamy się o wycofanie swojej zgody na emisję spotów z ich udziałem.

Zachęcajmy do udziału w wyborach na inne sposoby!

Zarząd Główny PSONI

W podobnym tonie o akcji wypowiada się prezes zarządu PFRON Marlena Maląg.

– Do osób niepełnosprawnych powinniśmy odnosić się z należnym im szacunkiem i otaczać adekwatną do potrzeb opieką. Parodiowanie osób niepełnosprawnych w jakimkolwiek celu zasługuje na kategoryczne potępienie. Każdy, kto w życiu spotkał osoby z niepełnosprawnościami wie, że często są to ludzie  wyjątkowi, niezwykle wrażliwi, ufni i otwarci na świat. Ludzie, którzy niczym w swoim życiu nie zasłużyli na taki sposób przedstawienia. Jako instytucja apelujemy o to, by zaprzestać tej krzywdzącej i stygmatyzującej akcji