Toruń: Przeciw upadkom

Toruń: Przeciw upadkom
Fot. pixabay.com

Upadki są jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji, niepełnosprawności starszych osób i potencjalnym zagrożeniem dla ich życia. Od 13 sierpnia 2020 r. zgłosić można się do „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.

Upadki osób starszych stanowią poważny problem zdrowotny. Konsekwencją ich może być fizyczny uraz oraz bardzo często lęk przed kolejnym wypadkiem. Dlatego warto podejmować działania prewencyjnie, które różnią się w zależności od rozpoznanych czynników ryzyka. Największe korzyści w zapobieganiu upadkom przynoszą interwencje wielokierunkowe ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń fizycznych.

W tym celu powstał przygotowany przez samorząd województwa „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Gmina Miasta Toruń sfinansuje udział w zajęciach 20 mieszkańcom Torunia powyżej 60. roku życia.

Uczestnicy programu w okresie od września do grudnia będą mogli trzy razy w tygodniu skorzystać z treningu fizycznego oraz zasięgnąć rady podczas spotkań edukacyjnych.

Miejsce spotkań: Miejska Przychodnia Specjalistyczna – Ośrodek Rehabilitacji ul. Łyskowskiego 15. Zajęcia odbywać się będą w warunkach wzmożonego reżimu sanitarnego.

Warunkiem udziału w ćwiczeniach będzie pozytywna kwalifikacja, która obejmie:

 • badanie lekarskie;
 • badanie sprawności fizycznej;
 • wypełnienie ankiety samooceny stanu zdrowia i zadowolenia z życia.

Badania odbędą się 20 sierpnia 2020 r. w siedzibie Przystani AZS w Toruniu przy ul. ks J. Popiełuszki 1A

Wymogi zdrowotne

Bezwzględne przeciwwskazania do intensywnego treningu:

 • choroba niedokrwienna serca powodująca ból dławicowy przy minimalnej aktywności ruchowej,
 • wczesny okres po zawale mięśnia sercowego,
 • niewydolność serca,
 • zaburzenia rytmu serca i przewodzenia niepoddające się leczeniu,
 • wady zastawkowe serca, zwłaszcza z sinicą,
 • znaczne powiększenie mięśnia sercowego,
 • nadciśnienie tętnicze niepoddające się leczeniu,
 • rozrusznik serca~(szczególnie bez autoregulacji),
 • niewyrównana cukrzyca,
 • duża otyłość,
 • ostre choroby infekcyjne,
 • zaostrzenie choroby astmatycznej,
 • choroby nowotworowe,
 • choroby metaboliczne niewyrównane.

Względne przeciwwskazania do intensywnego treningu:

 • cukrzyca leczona insuliną,
 • wczesny okres po krwotoku wewnętrznym,
 • ostre i przewlekłe choroby nerek,
 • niedokrwistość w trakcie leczenie, ale jeszcze niewyrównana (poniżej 10 g% Hb),
 • ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego, utrudniające oddech nawet po niewielkich wysiłkach,
 • podwyższone ciśnienie tętnicze, które w trakcie leczenia może być obniżone do wartości 160/95 mm Hg,
 • choroby naczyń obwodowych kończyn dolnych, wywołujące ból podczas chodzenia,
 • przewlekłe zapalenie stawów wymagające leczenia przeciwbólowego,
 • przewlekłe choroby infekcyjne,
 • choroby przebiegające z drgawkami, nie w pełni poddające się leczeniu.

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 13 sierpnia 2020 r. od godz. 9:00 telefonicznie pod numerem 56 61 18 462. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Natalia Przytarska
Źródło: torun.pl
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email