Prowadzenie rejestru danych kontaktowych – jest projekt rozporządzenia

Prowadzenie rejestru danych kontaktowych – jest projekt rozporządzenia

W nowym rejestrze danych kontaktowych urzędy będą mogły przetwarzać tylko jeden numer telefonu komórkowego lub tylko jeden adres poczty elektronicznej osoby fizycznej – wynika z projektowanego rozporządzenia.

Na stronie RCL (Rządowe Centrum Legislacji) udostępniono projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru danych kontaktowych. Regulacja określa sposób wprowadzania, zapisu, aktualizacji oraz potwierdzania danych kontaktowych, a także sposób prowadzenia rejestru danych kontaktowych, wzór wniosku w postaci papierowej oraz wzór uproszczonego wniosku o udostępnianie danych z rejestru danych kontaktowych.

Rozporządzenie wykonuje przepisy ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, która stworzyła ramy prawne do działania rejestru danych kontaktowych. Prezentując ustawę w październiku minister cyfryzacji Marek Zagórski wyjaśnił, że nowy rejestr będzie „elektronicznym odpowiednikiem popularnych niegdyś i często używanych książek telefonicznych, ale z uwagi na fakt prowadzenia go w formie elektronicznej o wiele bezpieczniejszego i chronionego z punktu widzenia ochrony danych osobowych”.

Dostęp do danych uzyskają tylko wybrane instytucje, w tym organy gmin, Narodowy Fundusz Zdrowia, urzędy skarbowe, a także organy wyborcze.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektowanego rozporządzenia ma ono zagwarantować sprawność i bezpieczeństwo funkcjonowania systemu teleinformatycznego przy użyciu którego prowadzony jest rejestr danych kontaktowych oraz zapewnić prawidłowości danych przetwarzanych w tym rejestrze.

Regulacja określa lub doprecyzowuje kwestie nieuregulowane w ustawie, dotyczące sposobu zapisu danych gromadzonych w rejestrze danych kontaktowych, okresu ważności jednorazowego kodu służącego potwierdzeniu danych wprowadzanych do rejestru danych kontaktowych oraz okresu przechowywania zapisów w dzienniku systemu (logach).

Zgodnie z rozporządzeniem w rejestrze danych kontaktowych przetwarzany będzie tylko jeden numer telefonu komórkowego lub tylko jeden adres poczty elektronicznej osoby fizycznej.
Pierwsze wprowadzenie danych do systemu będzie uwierzytelniane 6-cyfrowym kodem. Niepotwierdzenie wprowadzonych danych kontaktowych jednorazowym kodem, w okresie jego ważności, spowoduje usunięcie tych danych z systemu.

Zgodnie z projektem zapisy w dziennikach systemu (logach) przechowywane będą przez 5 lat od dnia ich utworzenia.

Rejestr danych kontaktowych będzie prowadzony przez resort cyfryzacji i będzie zawierał numer PESEL, imię i nazwisko oraz, zależnie od woli obywatela: adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego. Jednak w odróżnieniu od dawnych książek telefonicznych dane kontaktowe będą przekazywane do rejestru dobrowolnie, a ich przetwarzanie będzie odbywało się wyłącznie na podstawie zgody zainteresowanych.

Katalog usług, które będzie można realizować z wykorzystaniem zawartych w nim danych kontaktowych, będzie stopniowo poszerzany. Chodzi np. o możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego dzięki odpowiedniej e-usłudze. Już dziś można wnioskować online o odpis aktu stanu cywilnego. Jednak w wielu przypadkach na otrzymanie dokumentów trzeba poczekać. Po wejściu w życie przygotowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji zmian dokumenty dostanie się „od ręki”.

Ministerstwo szacuje, że do końca marca 2021 r. w Rejestrze Danych Kontaktowych znajdą się dane ok. 2 milionów osób.

Źródło: kurier.pap.pl
Fot. pixabay.com