Promesy „Maluch+” dla Pomorza. Minister Michałek w Gdańsku

Promesy „Maluch+” dla Pomorza. Minister Michałek w Gdańsku

Uroczyste wręczenie promes dla gmin w ramach tegorocznej edycji programu „Maluch+”, podsumowanie działań społecznych w regionie, a także przegląd działań resortu na rzecz osób wykluczonych społecznie – to najważniejsze punkty wizyty wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Iwony Michałek w województwie pomorskim.

Pierwszym punktem piątkowej wizyty wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Iwony Michałek w województwie pomorskim był Ośrodek Opiekuńczy w Tczewie i spotkanie z podopiecznymi placówki.

Następnie na briefingu prasowym w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku minister podsumowała działania resortu na rzecz osób wykluczonych społecznie. To m.in. „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Chociaż udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom bezdomnym jest zadaniem własnym gmin, ministerstwo wspiera organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia w działaniach na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

– Budżet pierwszego etapu konkursu w tegorocznej edycji to 5,5 mln zł. W zeszłorocznej edycji programu uczestniczyły także organizacje z województwa pomorskiego. W sumie przyznaliśmy rok temu dotacje 2 podmiotom z regionu na łączną sumę prawie 143 tys. zł – mówiła wiceminister Iwona Michałek.

Wspierać samodzielność

Kolejnym programem wspierającym działania na rzecz osób wykluczonych społecznie jest program „Od zależności ku samodzielności”. Zadaniem programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły. W tym programie także niedawno zakończył się nabór ofert w urzędach wojewódzkich. Tegoroczny budżet programu to 3 mln zł. W 2019 roku dofinansowanie otrzymało 46 podmiotów zajmujących się pracą z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz z ich rodzinami. – W tej grupie były także 3 projekty z województwa pomorskiego o łącznej wartości 227 tys. zł – poinformowała wiceminister.

W tym miesiącu MRPiPS ogłosiło także program „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”. Chodzi o wsparcie finansowe działań podmiotów ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej prowadzone zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez jednostki samorządu terytorialnego.

– Tegoroczny budżet programu wynosi 3 mln zł. W zeszłym roku dofinansowaliśmy z programu 45 projektów, które objęły 1,6 tys. osób. Wśród nich także osoby z województwa pomorskiego – wsparliśmy 2 projekty na łączną kwotę 265 tys. zł – wskazała wiceminister Iwona Michałek.

Minister wspomniała również o wsparciu dla podmiotów ekonomii społecznej – m.in. stowarzyszeń, fundacji czy spółdzielni socjalnych – których dzisiaj w Polsce działa ok. 94 tys. To pożyczki w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Jest to zarówno wsparcie na start do 100 tys. zł, jak i na rozwój działalności – do 500 tys. zł. Podmioty te mogą również korzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nowe żłobki i kluby dziecięce na Pomorzu

Podczas piątkowej wizyty i konferencji z udziałem samorządowców wiceminister Iwona Michałek wręczyła przedstawicielom gmin z województwa pomorskiego promesy w ramach tegorocznej edycji programu „Maluch+”.

W sumie w całej Polsce, w edycji 2020, gminy oraz instytucje niepubliczne zgłosiły zapotrzebowanie na tworzenia nowych miejsc w wysokości ok. 336,6 mln zł. Dzięki tym środkom w tegorocznej edycji utworzone zostanie w całej Polsce ok. 24,8 tys. miejsc w 817 instytucjach opieki, czyli żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów dziennych.

– W 2020 r. prawie 33,1 mln zł przyznane zostanie nowym żłobkom i klubom dziecięcym w woj. pomorskim. Utworzonych zostanie blisko 2900 miejsc dla maluchów w 88 nowych placówkach opieki dla najmłodszych dzieci. 5 placówek powstanie w gminach, które do tej pory nie miały u siebie żłobka czy klubu – mówiła wiceminister Michałek.

Oprac. Red.
Fot. i źródło: MRPiPS