Program Klub 2019 - zobacz, kto dostał dofinansowanie

Program Klub 2019 - zobacz, kto dostał dofinansowanie

152 kluby sportowe z województwa warmińsko-mazurskiego znalazły się na liście beneficjentów tegorocznej edycji Programu Klub rozpisanego po raz kolejny przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wnioski były punktowane przez specjalną komisję. Miejsce na liście znalazły te podmioty, które otrzymały powyżej 55 punktów. Maksymalnie można było otrzymać 100. Z Elbląga dofinansowanie otrzymało 14 podmiotów.

Warto się pochwalić, że kilka klubów z naszego województwa otrzymało sporo punktów. Trzecie miejsce na ogólnopolskiej liście zajął Uczniowski Klub Sportowy Skoczek z Elbląga, który uzyskał 94 punkty. Łączna kwota dofinansowania dla wszystkich 152 klubów wyniosła 1 680 000 zł. Rok wcześniej dofinansowano 133 kluby sumą 1 465 000 zł.

Z Elbląga dofinansowanie otrzymały: Uczniowski Klub Sportowy Skoczek, Uczniowski Klub Sportowy 1, Uczniowski Klub Sportowy „Horyzont”, OTAGAVA Aktywna Turystyka i Sport, Parafialny Klub Sportowy „Korona”, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Podnoszenia Ciężarów „Meyer”, UKS Wikingowie, Klub Sportów Walki „Tygrys”, Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”, UKS „Szóstka”, Elbląska Szkoła Aikido „Ronin”, Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „Andrex” oraz Klub Sportowy „Orzeł”.

Program KLUB to bezpośrednie wsparcie lokalnych środowisk sportowych, wzmocnienie funkcjonowania klubów sportowych – centrów aktywności fizycznej oraz miejsc identyfikacji i kształcenia talentów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub sportowy działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 tys. zł dla wielosekcyjnych.

Celem Programu „Klub” jest wsparcie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejscem poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Program Klub wspierając kluby sportowe – podmioty funkcjonujące na poziomie lokalnym, najbliższym obywatelowi – przyczynia się do budowy kapitału społecznego, tworząc propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć sportowych nabywają wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość. Zwiększona dostępność oferty sportowej może przyczynić się również do ograniczenia niekorzystnych zjawisk społecznych (agresja, przemoc itd.).

Pełne wyniki konkursu dostępne są TUTAJ