Prof. Grażyna Świątecka odznaczona Orderem Orła Białego

Prof. Grażyna Świątecka odznaczona Orderem Orła Białego
Fot. Adminstrator

Prof. Grażyna Świątecka – kardiolog, internista, twórczyni pierwszego w Polsce telefonu zaufania – została odznaczona w poniedziałek przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego w uznaniu za upowszechnianie idei bezinteresownej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

Przez wiele lat była przewodniczącą Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Była twórcą i wieloletnim kierownikiem II Kliniki Chorób Serca AMG. Pod jej kierunkiem Klinika stała się jednym z głównych ośrodków w kraju zajmujących się elektroterapią serca. To największy ośrodek w Polsce Północnej specjalizujący się w implantacjach stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów serca i zabiegach ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca. Pod jej kierunkiem wykształciło się tu wielu znakomitych specjalistów-kardiologów.

Pod redakcją prof. Świąteckiej opracowano m.in. polskie standardy postępowania w elektroterapii serca. Profesor Świątecka należy do grona kilkunastu polskich kardiologów, których prace naukowe uzyskały najwyższy indeks cytowań (powyżej 1000) w literaturze zagranicznej.

Profesor Świątecka była inicjatorką powołania w 1994 r. miesięcznika „Elektrostymulacja i Elektrofizjologia Serca”, potem „Folia Cardiologica”, drugiego – obok „Kardiologii Polskiej” – ważnego czasopisma naukowego z zakresu kardiologii w naszym kraju i organu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Od czasu powstania tego pisma prof. Świątecka pełniła do 2006 roku funkcję redaktora naczelnego tego pisma.

Prof. Świątecka przez długie lata kierowała Gdańskim Telefonem Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”, który założyła w 1967 r., wspólnie z prof. Tadeuszem Kielanowskim, jako pierwszą w Polsce placówkę tego rodzaju. Jest również współzałożycielką i prezeską Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl
Fot. Jakub Szymczuk / KPRP
Print Friendly, PDF & Email