Prezydent Elbląga apeluje do rodziców

Prezydent Elbląga apeluje do rodziców
Fot. Adminstrator

Witold Wróblewski za pośrednictwem elbląskich mediów zwraca się do wszystkich rodziców i prosi, by zapewnić we własnym zakresie opiekę dzieciom podczas nadchodzącego strajku nauczycieli. Jednocześnie informuje, że miejskie instytucje kultury i sportu, które przygotowały na ten czas specjalną ofertę zajęć skierowaną do rodziców z dziećmi. Poniżej prezentujemy całość listu jaki wystosował Prezydent Wróblewski.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie dzieci uczęszczających do elbląskich szkół i placówek oświatowych

Przed nami trudny czas. Elbląscy nauczyciele i pracownicy oświaty, podobnie jak ich koledzy i koleżanki w całym kraju, przystępują do planowanego od 8 kwietnia 2019 r. ogólnopolskiego strajku. Sytuacja jest szczególnie trudna, ponieważ na dzień dzisiejszy nie da się oszacować skali protestu. Być może konieczne będzie zawieszenie zajęć zarówno dydaktycznych, jak i opiekuńczo-wychowawczych w niektórych placówkach objętych protestem.

W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie podczas ewentualnego strajku opieki dzieciom we własnym zakresie. Zdaję sobie jednak sprawę, że nie wszyscy będą mieli taką możliwość. W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie będą Państwo w stanie we własnym zakresie zabezpieczyć opieki dzieciom bardzo proszę o jak najszybsze zgłaszanie tego faktu w placówkach. Dla tych dzieci, na podstawie zebranych danych postaramy się zapewnić opiekę w jednym z elbląskich przedszkoli lub w szkole.

Sytuacja jest szczególnie trudna w przedszkolach, gdzie do strajku mogą przystąpić również pracownicy administracji i obsługi. Mimo tego chcę zapewnić, że dzieciom, które będą musiały pozostać w placówkach dowieziony zostanie posiłek.

Jako władze samorządowe nie mamy wpływu na skalę i długość protestu. Uczynimy jednak wszystko, co w naszej mocy, aby ograniczyć uciążliwości dla wychowanków, uczniów i rodziców.

Do Państwa dyspozycji są miejskie instytucje kultury i sportu, które przygotowały na ten czas specjalną ofertę zajęć skierowaną do rodziców z dziećmi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie www.elblag.eu.

Raz jeszcze apeluję o rozważenie pozostawienia dzieci w domach, liczę na Państwa zrozumienie i wsparcie w tym wyjątkowym czasie.

Mam nadzieję, że jak najszybciej ta trudna sytuacja zostanie rozwiązana i nauczyciele dojdą do porozumienia z rządem, tak aby szkoły i przedszkola mogły funkcjonować normalnie.

Z wyrazami szacunku

Witold Wróblewski

Print Friendly, PDF & Email