Prawo: Zmiany w prawie telekomunikacyjnym trafiły do prac w Sejmie

Prawo: Zmiany w prawie telekomunikacyjnym trafiły do prac w Sejmie

Sejm zaczyna prace nad przygotowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacją ustawy prawo telekomunikacyjne. Zapewni ona m.in. lepszą ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i nadużyciami związanymi z smsami premium. Usprawni też system ostrzegania o możliwych zagrożeniach, takich jak np. możliwe klęski żywiołowe.

Główny cel przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacji to kompleksowa ochrona konsumentów na rynku telekomunikacyjnym i wyposażenie regulatora rynku, prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w dodatkowe, skuteczne narzędzia. W proponowanym kształcie pozwoli ona też na sprawniejsze ostrzeganie przed możliwymi zagrożeniami, takimi jak np. klęski żywiołowe.

Najważniejsze zmiany

Ochrona abonenta przed nieprzewidzianymi rachunkami za usługi o podwyższonej opłacie i niechcianymi usługami, m.in.: wzmocnienie regulacji dotyczących progów kwotowych na tzw. usługi Premium Rate, czyli drogich, dodatkowo płatnych smsów. Do dotychczasowych trzech progów: 35, 100 i 200 zł ma zostać dodany próg 0 zł (czyli całkowita blokada tego rodzaju usług),

Obecnie abonent może, ale nie musi określać, czy chce korzystać z usługi smsów o podwyższonej opłacie. A jeśli chce – do jakiej kwoty. W efekcie jest to furtka do nadużyć dla nieuczciwych firm. Zgodnie z nowym projektem, jeśli abonent nie określi żadnego progu – progiem domyślnym będzie 35 zł. Przekroczenie progu zaskutkuje koniecznością poinformowania abonenta o tym fakcie i automatyczną blokadą połączeń na numery premium. Obecnie blokada jest uruchamiana dopiero na żądanie abonenta – projekt wprowadza obowiązek uruchomienia jej natychmiast po osiągnięciu wybranego lub domyślnego progu.

Nowy projekt ma zadanie zwiększyć świadomość abonentów co do charakteru usługi, którą zamawiają – abonent będzie musiał wyrazić zgodę na świadczenie bezpośrednio przed jego rozpoczęciem, co zwiększy świadomość abonentów co do charakteru usługi, którą zamawiają – np. odbieranie cyklicznej, powtarzalnej usługi sms premium (np. dowcip dnia),

W planach jest również wprowadzenie możliwości blokowania połączeń nawet w przypadku, gdy są bezpłatne. Chodzi o ochronę – głównie dzieci – przed nieodpowiednimi treściami.

Dzięki temu, dostawca tego rodzaju usług zobowiązany będzie do zamieszczania informacji o nich na rachunku telefonicznym. Dzięki temu abonent będzie świadomy, gdzie kierować reklamację.

Jeśli dojdzie do nadużyć lub niedopełnienia obowiązków, abonent nie będzie mógł być obciążony opłatą.

  gov.pl Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17540 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.