Prawo: Zmiana legitymacji emeryta i rencisty

Prawo: Zmiana legitymacji emeryta i rencisty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przysłał ci nową legitymację emeryta łub rencisty i zmienił numer świadczenia? Nie ma powodu do niepokoju. ZUS przenosi po prostu obsługę świadczeń do nowego systemu informatycznego, a wiąże się z tym automatyczna zmiana numeru emerytury lub renty.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych sukcesywnie wprowadza zmiany technologiczne w zakresie obsługi świadczeń emerytalno–rentowych i stopniowo przenosi je ze „starego” do „nowego” systemu informatycznego, który w przyszłości będzie obsługiwał wszystkie świadczenia wypłacane przez ZUS. Przeniesienie obsługi wypłaty emerytury lub renty do „nowego” systemu informatycznego pociąga za sobą również konieczność zmiany numeru świadczenia i właśnie ze zmianą tego numeru wiąże się wymiana legitymacji – po to, by zawierała aktualne dane.

ZUS informuje o fakcie zmiany numeru świadczenia przesyłając stosowne pismo. Zmiana ta skutkuje tym, że ZUS z urzędu wymienia także legitymację emeryta–rencisty na nową, zawierającą aktualny numer świadczenia. Jest ona dostarczana świadczeniobiorcy razem z pismem. Jeżeli więc do twoich drzwi zapuka listonosz i wręczy ci kopertę z nową legitymacją, na której będzie inny numer niż ten, którego używałeś do tej pory – nie ma powodów do niepokoju.

I pamiętaj! Nowy numer świadczenia w żaden sposób nie wpływa na wysokość otrzymywanej przez ciebie emerytury czy renty. Wysokość świadczenia pozostaje bez zmian. Gdy otrzymasz nową legitymację, stary dokument powinieneś „zwrócić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zwrotu legitymacji można dokonać osobiście w najbliższej placówce ZUS lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Uwaga! Za nową legitymację ZUS nie pobiera oczywiście żadnych opłat.

  Monika Górecka, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS w Olsztynie  Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15085