Prawo: Wyjazd do sanatorium? Zobacz kto i na jakich zasadach finansuje wyjazdy lecznicze

Prawo: Wyjazd do sanatorium? Zobacz kto i na jakich zasadach finansuje wyjazdy lecznicze

NFZ, PFRON, ZUS i KRUS oferują dofinansowanie lub refundację. Kto i w jakiej sytuacji może skorzystać z danego sposobu finansowania wyjazdów leczniczych? Warto sprawdzić, jakie warunki trzeba spełnić i jakie dofinansowania wtedy mogą przysługiwać.

Wiele osób, zwłaszcza tych, które nie starały się jeszcze o wyjazd leczniczy, nie rozróżnia tych form dofinansowania. Aby pomóc podjąć odpowiednie kroki, zamieszczamy krótki opis każdej z nich.

NFZ

Większość pacjentów wyjeżdża do sanatorium w ramach NFZ. Komu przysługuje taki wyjazd? Najprościej mówiąc, każdej ubezpieczonej osobie, której stan zdrowia tego wymaga. To lekarz decyduje o wystawieniu skierowania na leczenie sanatoryjne. Oczekiwanie na skierowanie do sanatorium z NFZ nie wprowadza żadnego ograniczenia przy podejmowaniu innych form leczenia sanatoryjnego np. dofinansowywanego przez PFRON. Na skierowanie do sanatorium z NFZ czeka się dość długo, zwykle kilkanaście miesięcy. Z takiego leczenia można skorzystać raz na 18 miesięcy. Należy wziąć pod uwagę, że NFZ nie refunduje pobytu w stu procentach. Wysokość dopłaty do pobytu w sanatorium ze skierowaniem NFZ jest uzależniona od standardu zakwaterowania oraz od sezonu. Są jednak przewidziane zwolnienia z tych opłat.

ZUS

Dla kogo przewidziane są wyjazdy do sanatorium z ZUS? Dla tych wszystkich, którym pobyt leczniczy pomoże w powrocie do pracy lub zapobiegnie niezdolności do pracy w przyszłości. Do sanatorium z ZUS mogą więc wyjechać osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich, pobierające świadczenia rehabilitacyjne, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub zagrożone utratą sprawności, a co za tym idzie – możliwości wykonywania swojej pracy. Wyjazdy do sanatorium z ZUS odbywają się w ramach prewencji rentowej ZUS. Wyjazd do sanatorium z ZUS nie odbiera nam możliwości wyjazdu do sanatorium z NFZ i odwrotnie. Z sanatorium z ZUS mogą korzystać także osoby niepełnosprawne, jeżeli spełniają odpowiednie kryteria.

KRUS

Na leczenie finansowane przez KRUS mogą wyjechać rolnicy, czyli osoby tam ubezpieczone. KRUS wysyła rolników oraz ich rodziny na leczenie w ośrodkach, z którymi ma podpisaną umowę, ale też we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników. Wyjazd taki może odbywać się co 12 miesięcy, chyba, że lekarz zaleci inaczej w oparciu o dokumentację medyczną. Obok tej możliwości ubezpieczeni w KRUS mogą naturalnie ubiegać się także o skierowanie do sanatorium z dofinansowaniem NFZ. Z oczywistych względów nie dotyczy ich natomiast rehabilitacja z ramienia ZUS.

PFRON

Czym są turnusy rehabilitacyjne? Często bywają mylone z pobytem sanatoryjnym. Jest to forma przeznaczona wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Mają one za zadanie wpłynąć na poprawę zdrowia danej osoby, oraz pozytywnie oddziaływać na ich rozwój psychospołeczny oraz wspierać ich aktywizację. Na turnus rehabilitacyjny może pojechać osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można otrzymać raz do roku. Wyjazd z dofinansowaniem PFRON także jest sprawą niezależną od wyjazdów sanatoryjnych, na które kierują inne instytucje. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mają możliwość wyjeżdżania w celach leczniczych nawet kilka razy do roku .Osoba niepełnosprawna może wyjechać na turnus rehabilitacyjny z opiekunem. Jego pobyt może być także dofinansowany, jeśli we wniosku lekarza znajduje się wyraźne zalecenie opieki nad osobą niepełnosprawną, która wyjeżdża na leczenie uzdrowiskowe.

Tak uzbrojeni w wiedzę, mogą Państwo zacząć planować swój urlop.

  Paweł Rodziewicz Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14120

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.