Prawo w gminach

Prawo w gminach

Od 1 lipca b.r. osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie z terenu Pasłęka i Tolkmicka mogą korzystać z bezpłatnych porad specjalistycznych oraz prawnych w swoim miejscu zamieszkania. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych uruchomiła tam punkty konsultacyjne.

– Celem projektu jest stworzenie dostępu do pomocy prawnej i specjalistycznej dla osób niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom w powiecie ziemskim elbląskim – wyjaśnia Ewa Sprawka, konsultant ds. osób niepełnosprawnych w ERKON. – Chcemy również podnieść jakości świadczonych usług w Elblągu poprzez wprowadzenie stałych dyżurów prawnika. Planujemy także podpisanie porozumień z instytucjami publicznymi i władzami samorządowymi w Ornecie, Braniewie i Fromborku mających na celu utworzenie podobnych punktów w tych miejscowościach i stworzenie sieci poradnictwa.
Według informacji GUS: w Elblągu mieszka 24721 osób niepełnosprawnych, w gminie Elbląg 1267, w gminie i mieście Pasłęk – 1507, a w Tolkmicku – 1402. W sumie projekt jest adresowany do grupy co najmniej 35000 osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.
W ramach projektu zostali zatrudnieni asystenci oraz prawnicy i asystenci sądowi, którzy będą świadczyć usługi poradnictwa. Punkty w Tolkmicku i Pasłęku są czynne 4 godziny dziennie (od poniedziałku do piątku, od 9-tej do 13-tej).
Partnerami projektu są: władze samorządowe, ośrodki pomocy społecznej z terenu gmin objętych programem i biuro rehabilitacji zawodowej i społecznej w Elblągu oraz Urząd Skarbowy w Elblągu (udziela m.in. informacji podatkowej ON w punkcie informacyjnym oraz w przystosowanym dla potrzeb niepełnosprawnych stałym punkcie obsługi; pomocy w wypełnianiu i przyjmowaniu zeznań podatkowych i dostępie do formularzy) i Sąd Okręgowy w Elblągu (współpraca polega na przekazywaniu informacji dotyczących zmian w przepisach prawa sądowego, udostępnieniu biblioteki sądu, współpracy z co najmniej 2 aplikantami sądowymi).

W Tolkmicku punkt konsultacyjny mieści się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Sportowa 1 (tel. 231 68 25, e-mail: erkon-tolkmicko@o2.pl), w Pasłęku w budynku przychodni przy pl. Grunwaldzkim 8 (tel. 649 30 35, e-mail: erkon-paslek@o2.pl). Mieszkańcom Elbląga bezpłatne usługi poradnicze świadczy biuro ERKON przy ul. 12 Lutego 5a.

Nowe punkty w Tolkmicku i Pasłęku powstały dzięki otrzymanemu wsparciu w ramach programu „Obywatel i Prawo” finansowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, administrowany przez instytut spraw publicznych.  RM Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 468