Prawo: Śmieci po nowemu. Pięć pojemników w określonych kolorach

Prawo: Śmieci po nowemu. Pięć pojemników w określonych kolorach

W Dzienniku Ustaw z dnia 4 stycznia ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 

Nowe przepisy wprowadzają we wszystkich gminach model selektywnego zbierania odpadów „u źródła” w podziale na pięć frakcji: szkło, papier w tym tektura, metale, tworzywa sztuczne, a także odpady ulegające biodegradacji.

Rozporządzenie resortu środowiska określa też kolory pojemników i worków, do których należy zbierać określone odpady:

– odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”

– odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemnikach koloru zielonego, oznaczonego napisem „Szkło”.

– odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonego odpowiednio napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

– jeżeli szkło zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”

– odpady ulegające biodegradacji zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.

Koszty wprowadzenia pojemników lub worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych poniosą samorządy. Jednak wydatki te mogą zostać przeniesione przez gminę na właścicieli nieruchomości, poprzez wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na wprowadzenie pojemników lub worków na odpady w określonych kolorach gminy będą miały czas do 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli od 1 lipca 2017 r.

Źródło: samorzad.pap.pl

Fot. zdjęcie jest jedynie ilustracją do tekstu

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15048