Prawo: Renta rodzinna przysługuje tylko za faktyczną naukę

Prawo: Renta rodzinna przysługuje tylko za faktyczną naukę

Dostajesz rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Skończyłeś szkołę albo skreślili Cię z listy uczniów lub studentów? Szybko poinformuj o tym ZUS.

Rentę rodzinną mogą dostawać między innymi dzieci po zmarłych rodzicach ubezpieczonych w ZUS. Dziecko może pobierać świadczenie do 16 roku życia. Jeśli jest starsze, otrzymuje rentę rodzinną pod warunkiem kontynuowana nauki, maksymalnie do 25 roku życia. Edukację potwierdzają zaświadczenia ze szkoły lub uczelni. Zwykle są wydawane na rok albo na programowy czas nauki.

Pieczątka w legitymacji szkolnej to za mało

Niektórzy przerywają naukę w trakcie roku szkolnego lub akademickiego – jedni z własnej woli, innych to szkoła skreśla z listy uczniów lub studentów. W takiej sytuacji osoba pobierająca rentę rodzinną ma obowiązek jak najszybciej poinformować ZUS o przerwaniu nauki. Zakład przestaje wtedy wypłacać świadczenie. Informacja o tym obowiązku i skutkach jego niedopełnienia znajduje się w decyzji o przyznaniu renty.

Renta rodzinna pobrana za okres po przerwaniu lub zakończeniu nauki to świadczenie nienależne. To znaczy, że trzeba będzie je zwrócić i to z odsetkami.

Dla starszych dzieci i dla małżonków

Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą. Świadczenie przysługuje także wdowom i wdowcom po zmarłych małżonkach.

W Polsce renty rodzinne z ZUS pobiera ponad 1,2 mln osób. Przeciętne świadczenie w marcu tego roku wynosiło około 1899 zł. Z danych za rok 2015 wynika, że mniej więcej co siódma z osób, które otrzymywały rentę rodzinną, miała do 25 lat.

  Monika Górecka Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15910 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.