Prawo: Przepisy przywracające wiek emerytalny już obowiązują

Prawo: Przepisy przywracające wiek emerytalny już obowiązują

Z dniem 1 października 2017 r. wchodzą w życie przepisy przywracające powszechny wiek emerytalny tj. do 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Od października 2017 r. będą mogli przechodzić ubezpieczeni, którzy:

– po 30 września 2017 r. skończą odpowiednio 60 lub 65 lat,

– do 30 września 2017 r. skończyli lub skończą odpowiednio 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu jeszcze obowiązującego podwyższonego wieku emerytalnego, uzależnionego od płci i daty urodzenia,

– do 30 września 2017 r. osiągną podwyższony wiek emerytalny, ale nie mają jeszcze przyznanej emerytury powszechnej.

Wnioski o emeryturę, w związku z obniżeniem powszechnego wieku emerytalnego, przyjmowane są od 1 września 2017 r., na 30 dni przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. Natomiast uzyskanie prawa do emerytury następuje od miesiąca złożenia wniosku o to świadczenie, ale nie wcześniej niż od 1 października 2017 r. Wniosek może zostać zgłoszony na piśmie, najlepiej na formularzu EMP, lub ustnie do protokołu w organie rentowym, albo w formie dokumentu elektronicznego przez skrzynkę podawczą ZUS (PUE ZUS). Do Oddziału ZUS w Olsztynie we wrześniu wpłynęło prawie 6 tys. wniosków o rozpatrzenie uprawnień emerytalnych związanych z obniżeniem wieku emerytalnego.

Obniżenie powszechnego wieku emerytalnego związane jest również z wcześniejszą możliwość uzyskiwania bez ograniczeń dodatkowych przychodów. Dotyczy to osób, które otrzymują wcześniejszą emeryturę, zmniejszaną z uwagi na przekroczenie dolnej granicy przychodów, wynoszącej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS, a mają już skończone odpowiednio 60 lub 65 lat. Od 1 października 2017 r. z urzędu będą otrzymywały świadczenie w pełnej wysokości. W dalszym ciągu jednak prawo do emerytury będzie zawieszone bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury.

  Monika Górecka  Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16584 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.