Prawo: Postój, który może słono kosztować

Prawo: Postój, który może słono kosztować

W kilku miejscach w Elblągu pojawiły się pionowe znaki drogowe B–36 zakaz zatrzymywania się z tabliczką T–24 wskazującą, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. W jakich jeszcze okolicznościach samochód może zostać „odholowany”?

Kierujący, który swoim pojazdem popełni wykroczenie i jego pojazd będzie musiał być usunięty z drogi, poza postępowaniem mandatowym lub grzywną, musi liczyć się z kosztami takiego  „holowania”.  W Elblągu koszt usunięcia takiego pojazdu to kwota 459 złotych. 

Nie tylko pozostawienie pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela, jest podstawą do tzw. „holowania”. Inne okoliczności w których policja usuwa pojazdy na koszt właściciela to m.in.:

–  pozostawienie  pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,

–  przekroczenie wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,

–  pozostawienie pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osobę niepełnosprawną,

–  kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą uprawnień do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu przez osobę uprawnioną do kierowania tym pojazdem.

  KMP Elbląg Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 16401