Prawo: Od teraz szybciej zareklamujesz bilet

Prawo: Od teraz szybciej zareklamujesz bilet

Do tej pory, by zareklamować bilet kolejowy, należało dostarczyć przewoźnikowi oryginał biletu (jeżeli został wydany w tradycyjnej „papierowej” formie). Od niedawna, o ile przewoźnik wskaże taką możliwość, przy składaniu reklamacji wystarczy zdjęcie lub skan biletu. Nowe przepisy wiążą się również ze zmianami dotyczącymi rozpatrywania reklamacji i możliwością dokonania jej drogą elektroniczną.

Zmiany są efektem nowelizacji rozporządzenia regulującego zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji w transporcie drogowo–kolejowym. Nowe przepisy weszły w życie 23 marca 2018 roku.

Nowe przepisy umożliwiają złożenie reklamacji drogą internetową. Jeśli przewoźnik zapewni taką możliwość, można będzie zrobić to poprzez internetowy formularz kontaktowy lub za pośrednictwem e–maila. W takiej sytuacji nie trzeba będzie wysyłać pocztą oryginalnego biletu zakupionego w kasie czy w biletomacie – wystarczy załączyć skan lub zdjęcie. Przewoźnik może jednak zażądać dostarczenia oryginału lub kserokopii dokumentu (np. w celu weryfikacji roszczeń), ale musi zwrócić go listem poleconym najpóźniej w momencie wysyłki decyzji w sprawie reklamacji.

– Komunikacja przez internet staje się powszechna. Mam nadzieję, że przewoźnicy pójdą z duchem czasu i umożliwią składanie reklamacji e–mailem czy przez formularz na stronie internetowej. Liczę na to, że oryginałów dokumentów będą wymagać tylko w wyjątkowych przypadkach, np. gdy zdjęcie biletu będzie niewyraźne. Wykorzystanie nowych możliwości, które dają zmiany w prawie, pozwoli na odformalizowanie postępowania reklamacyjnego, co na pewno będzie korzystne dla pasażera – podkreśla Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Rozpatrywanie reklamacji

Od momentu wejścia w życie nowych przepisów jeśli pasażer wniesie reklamację w kasie lub siedzibie firmy, przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić pisemnie przyjęcie reklamacji. W przypadku tej składanej drogą elektroniczną, potwierdzenie powinno nadejść w przeciągu 7 dni od otrzymania reklamacji.

Termin rozpatrzenia reklamacji pozostaje taki jak dotychczas, czyli 30 dni (przy czym wyznacza go data nadania odpowiedzi). Warto wspomnieć, że od teraz przewoźnik musi poinformować pasażera o jego prawie do odwołania się od niesatysfakcjonującej decyzji reklamacyjnej.

Informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie dostarczona pasażerowi w ten sam sposób, w który dokonano reklamacji. Można jednak zastrzec sobie inną możliwość: podczas składania reklamacji drogą internetową można zaznaczyć opcję odpowiedzi listem poleconym i na odwrót, czyli poprosić o nadesłanie informacji e–mailem przy wnoszeniu reklamacji w formie tradycyjnej.

Źródło: utk.gov.pl

  Oprac. MS Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17862 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.