Prawo: Od nowego roku czeka nas podwyżka płacy minimalnej

Prawo: Od nowego roku czeka nas podwyżka płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2018 roku płaca minimalna wyniesie 2100 złotych. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie.

Ważna zmiana, obowiązująca od stycznia 2017 roku, dotyczy także przysługującego minimalnego wynagrodzenia ze względu na staż pracy. Polega ona na tym, że wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – mają zapewnioną płacę minimalną na jednakowym poziomie. Przed zmianą pracownicy przez pierwszy rok pracy mogli otrzymywać co najmniej 80% minimalnego wynagrodzenia, obecnie – co najmniej pełną jego wysokość.

Od początku br. zmianie uległ zakres składnikowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie obejmuje ono już dodatku za pracę w porze nocnej. Nowa regulacja spowodowała, że pracownicy wykonujący pracę w porze nocnej, zarabiający minimalne wynagrodzenie, otrzymają – niezależnie od tego wynagrodzenia – dodatek za pracę w porze nocnej.

Co ważne szczególnie dla pracodawców, wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną także inne świadczenia, takie jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Z początkiem roku wzrośnie też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej było podyktowane ograniczeniem zjawiska polegającego na tym, że osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej otrzymuje wynagrodzenie znacznie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracującemu na etacie, a także ograniczeniem nadużywania umów cywilnoprawnych.

Źródło www.mpips.gov.pl

  oprac.AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17261 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.