Prawo: Od 1 listopada 2016 r. wyższe zasiłki rodzinne

Prawo: Od 1 listopada 2016 r. wyższe zasiłki rodzinne

Od listopada 2016 r. nastąpią zmiany wysokości kwot zasiłków rodzinnych oraz dodatków do tych świadczeń. Jak zmienią się stawki dla poszczególnych grup i kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny?

Kto może ubiegać się o świadczenia rodzinne i jakie kryteria musi spełniać?

Głównym kryterium przyznawania świadczenia rodzinnego jest wysokość dochodów przypadających w przeliczeniu na członka rodziny lub dochód osoby uczącej się stanowiący podstawę do ubiegania się o świadczenie. Dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 674 zł netto. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium jest wyższe i wynosi 764 zł netto na członka rodziny.

Osobami uprawnionymi do starania się o zasiłek są: rodzic, opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny dziecka (osoba, która wystąpiła do sądu przysposobienie dziecka), osoba ucząca się (osoba pełnoletnia będąca w trakcie procesu edukacji – do 21. roku życia, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Wyższe świadczenia od 1 listopada 2016 r.

1 listopada 2016 r. nastąpi zmiana wysokości poszczególnych świadczeń. Pierwsza podwyżka dotyczy wysokości zasiłku rodzinnego, który na dzieci do 5. roku życia przysługiwał będzie w wysokości 95,00 zł (aktualnie 89,00 zł), na dzieci w wieku od 5 do 18 lat – 124,00 zł (aktualnie 118,00 zł) oraz na dzieci powyżej 18 r. ż. – 135,00 zł (aktualnie 129,00 zł).

Zwiększeniu ulegnie również wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego:

– dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które nie pobierają alimentów – od 1 listopada 2016 r. dodatek będzie przysługiwał w wysokości 193,00 zł (aktualnie 185,00 zł), maksymalnie 386,00 zł na wszystkie dzieci (aktualnie 370,00 zł),  

– dodatek dla rodzin wielodzietnych, na trzecie i następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego – od 1 listopada 2016 r. wypłacany będzie w wysokości 95,00 zł (aktualnie 90,00 zł),  

– dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – od 1 listopada 2016 r. na dziecko do 5. roku życia będzie przysługiwało 90,00 zł (aktualnie 80,00 zł), natomiast pomiędzy 5. a 24. rokiem życia – 110,00 zł (aktualnie 100,00 zł)  

– dodatek do zasiłku, w przypadku gdy dziecko podejmuje dalszą naukę poza miejscem swojego zamieszkania – w zależności od tego czy jest to sytuacja, gdzie konieczny jest dojazd do innej miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także szkoła artystyczna (realizujące obowiązek szkolny) lub też zamieszkiwanie w takiej miejscowości, wysokość tego dodatku wyniesie odpowiednio 69,00 zł (aktualnie 63,00 zł) albo 113,00 zł (aktualnie 105,00 zł).

Pozostałe świadczenia rodzinne bez zmian

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych pozostanie na dotychczasowym poziomie. Miesięczna kwota świadczenia rodzicielskiego to 1000,00 zł, świadczenia pielęgnacyjnego 1300,00 zł (z uwzględnieniem corocznej waloryzacji), specjalnego zasiłku opiekuńczego 520,00 zł, zasiłku pielęgnacyjnego 153,00 zł oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400,00 zł.

Również wysokość świadczeń płatnych jednorazowo nie ulegnie zmianie. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) nadal wynosić będzie 1000,00 zł, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu z tytułu urodzenia dziecka wypłacany będzie w wysokości 1000,00 zł, a osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego otrzymają 100,00 zł.

  Olimpia Schneider Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14671

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.