Prawo: O tym warto wiedzieć. Najważniejsze zmiany w 2017

Prawo: O tym warto wiedzieć. Najważniejsze zmiany w 2017

W 2017 wzrośnie płaca minimalna i zacznie obowiązywać minimalna stawka godzinowa. Zmienią się niektóre zasady wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Rozszerzono również dostęp do pomocy żywnościowej. Podwyższona zostanie emerytura i renta. Zobacz szczegóły.

Od 1 stycznia br minimalne wynagrodzenie za pracę, niezależne od stażu pracy wynosi 2 tys. zł, zaś minimalna stawka godzinowa – 13 zł dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług.

Rząd zapewnia także od 1 stycznia br. wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych w postaci zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Warto podkreślić, że jeżeli oboje opiekunowie rezygnują z pracy, mogą otrzymywać dwa świadczenia. Ponadto wzrosło także świadczenie pielęgnacyjne do 1406 zł netto (plus składki na ubezpieczenie społeczne) oraz obowiązywać będą nowe zasady przyznawania zasiłku stałego, który będzie wypłacany wstecz po wydaniu orzeczenia.

Od 1 stycznia jest także szerszy dostęp do pomocy żywnościowej – do 200 proc. zwiększono kryterium dochodowe, uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu PO PŻ.

Z kolei od 1 marca waloryzacja emerytur i rent wyniesie 10 zł.

Źródło: mpips.gov.pl

  Oprac.AG Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15165