Prawo: Nie możesz używać pasów bezpieczeństwa? Teraz musisz mieć nowe zaświadczenie

Prawo: Nie możesz używać pasów bezpieczeństwa? Teraz musisz mieć nowe zaświadczenie

Zmiany w przepisach ruchu drogowegow w 2015 r. spowodowały m. in., że osoby posługujące się zaświadczeniem lekarskim o przeciwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa muszą uzyskać nowe zaświadczenie. Ich ważność jednak minęła najdalej w listopadzie 2016 roku.

– Kierujących, którzy podczas kontroli okazują stare zaświadczenia na razie jeszcze nie karzemy mandatem, ale upominamy i tłumaczymy, że podczas kolejnej kontroli będzie wymagane nowe zaświadczenie – mówi sierż szt. Maciej Krztoń z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Elblągu. – Na nowym zaświadczeniu znajduje się zapis przez jaki okres dana osoba może nie korzystać z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy autem.

Policja przypomina, że stosownie do przepisów lekarze wydają więc zaświadczenie (w poprzednio obowiązującym stanie prawnym było to orzeczenie lekarskie) o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa. Ponadto, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami obowiązek przewozu w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci, nie dotyczy dziecka, posiadającego odpowiednie zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku.

Zaświadczenia lekarskie, których wzory określa rozporządzenie Ministra Zdrowia, zawierają: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, okres ważności, znak graficzny zgodny ze wzorem określonym w art. 5 dyrektywy nr 91/671/EWG.

  KMP Elbląg Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15357 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.