Prawo: Nie dostałem PIT–11. Co robić?

Prawo: Nie dostałem PIT–11. Co robić?

Dziś, 28 lutego, mija termin nadsyłania przez pracodawców informacji PIT–11 za 2017 rok. Jako podatnicy mamy kolejne dwa miesiące, aby na ich podstawie wypełnić zeznanie podatkowe PIT–37 i tym samym rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Zdarzyć się jednak może, że pracodawca nie dopełni swoich obowiązków. Jak postępować w takiej sytuacji?

Niewysłanie PIT–11 pracownikowi wiąże się z wysokimi karami pieniężnymi, jakie przyjdzie ponieść pracodawcy. Mówi się nawet o kwotach rzędu kilku milionów złotych. Ale nie jest on jedyną osobą, która ucierpi. W takiej sytuacji za błędy czy niedbalstwo pracodawcy konsekwencje może ponieść także pracownik.

Nieotrzymanie informacji o dochodach uzyskanych w poprzednim roku, pobranym podatku dochodowym oraz składkach na ubezpieczenie społeczne (wszystkie zawiera PIT–11) niestety wcale nie zwalnia nas z obowiązku rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Jak to zrobić?

Przede wszystkim należy zebrać dane o zeszłorocznych dochodach, w miarę możliwości także o pobranych zaliczkach i odprowadzonych składkach. Niezbędne mogą okazać się wyciągi z konta, potwierdzenia przelewów, rozliczenia, rachunki itp. Mając wiedzę o samych kwotach wynagrodzenia, samodzielnie możemy wyliczyć wszystkie składki i podatki pobrane przez urzędy. W tym celu możemy skorzystać z dostępnych w sieci kalkulatorów wynagrodzenia. Warto dodać, że o pomoc zawsze możemy się zwrócić bezpośrednio do urzędu skarbowego. Posiadanie tych danych umożliwi nam wypełnienie zeznania PIT–37.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy podjęliśmy pracę w kilku miejscach, powinniśmy otrzymać osobny dokument od każdego pracodawcy. Nie jest istotny rodzaj umowy, która nas z nim wiązała. Jeśli żaden z nich nie wysłał nam informacji PIT–11, i tak jesteśmy zobowiązani wykazać wszystkie dochody.

Nawet w przypadku, gdy nie jesteśmy pewni deklarowanych kwot, lepiej jest złożyć błędne zeznanie podatkowe niż nie składać go w ogóle. Zawsze możliwe jest dokonanie późniejszej korekty, a nierozliczenie się z urzędem skarbowym może skutkować wysoką karą pieniężną.

Co ciekawe, formularz PIT–37 może za nas wypełnić także sam urząd skarbowy – należy złożyć elektroniczny wniosek (PIT–WZ) o sporządzenie zeznania podatkowego do 16 kwietnia. Taką możliwość m.in. system e–Deklaracje.

  Oprac. Krzysztof Wójcik Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17719