Prawo: Komu należy się świadczenie honorowe z ZUS?

Prawo: Komu należy się świadczenie honorowe z ZUS?

„Honorowe świadczenie” przyznawane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla osób, które ukończyły sto lat. Obecnie wysokość świadczenia to 3731 złotych i 13 groszy.  W 2017r. było to 3536,87 zł, a dwa lata temu –  3408,62 zł. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązywała w dniu setnych urodzin.

Baza ta stanowi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość świadczenia honorowego z każdym rokiem jest wyższa.

W całej Polsce otrzymuje je około 2000 osób, w województwie warmińsko–mazurskim 60 a na terenie Elbląga 19. Najstarszą osobą z naszego regionu jest kobieta mieszkająca w Elblągu–ma 105 lat, natomiast najstarszy mężczyzna mieszka w również w Elblągu i ma 101 lat. W gronie wszystkich stulatków dominują kobiety.

Każda osoba, która ukończyła sto lat może liczyć na przyznanie świadczenia honorowego w kwocie 3 731,13 zł. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc do końca życie. Na raz przyznane świadczenie nie trzeba składać ponownych wniosków. Jest ono wypłacane automatycznie w „nagrodę „ za naszą długowieczność.

Osoby, które pobierają renty lub emerytury mają wypłacane dodatkowe środki bez składania wniosków. Inaczej sytuacja wygląda u osób, które nigdy nie pracowały. Te osoby powinny same złożyć wniosek o świadczenie honorowe z dniem ukończenia 100 lat, ponieważ nie ma ich danych w systemie ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia (np. akt urodzenia).

Są to dodatkowe środki pieniężne wypłacana jednocześnie z przyznanym dużo wcześniej świadczeniem emerytalno–rentowym i na pewno bardzo zasilą domowe budżety naszych seniorów.

Wszystkim naszym czcigodnym stulatkom życzymy wielu lat w zdrowiu.

  Anna Ilukiewicz Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18360 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.