Prawo: Kapitał początkowy – co to jest i jak złożyć wniosek?

Prawo: Kapitał początkowy – co to jest i jak złożyć wniosek?

Zostało już tylko kilka miesięcy do wejścia w życie przepisów obniżających wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a około 27% potencjalnych emerytów wciąż nie ma wyliczonego lub przeliczonego po zmianach w latach 2011–2015 kapitału początkowego. Jesteś potencjalnym emerytem – nie czekaj już teraz złóż wniosek o ustalenie kapitału początkowego.

Przewidywana liczba potencjalnych emerytów, którzy nabędą prawa do świadczenia na terenie Oddziału ZUS w Elblągu wynosi ok. 1,9 tysiąca, przy czym 2/3 stanowią kobiety, a 1/3 to mężczyźni. Nie wszyscy jednak złożyli wniosek o ustalenie kapitału początkowego. Jest ich aż 600 osób.

W grupie osób uprawnionych do emerytury znajdą się osoby, które nigdy nie miały ustalonego kapitału początkowego, dlatego osoby te powinny złożyć wniosek o ustalenie kapitału początkowego wraz z dokumentacją potwierdzającą przebieg ubezpieczenia i dokumentację potwierdzającą wysokość osiąganych wynagrodzeń przypadających do 31 grudnia 1998r.

Ponadto w grupie tych ubezpieczonych będą także osoby, które, co prawda miały już ustalony kapitał początkowy, jednak w związku ze zmianami przepisów w sposobie jego obliczenia, przeliczenie kapitału początkowego może spowodować korzystniejsze obliczenie jego wysokości.

Najważniejszą i niezbędną kwestią jest złożenie wniosku o ustalenie kapitału początkowego w placówce ZUS przez osobę zainteresowaną, w którym dokładnie wskazujemy o co się ubiegamy i dołączamy jednocześnie dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS Kp–1).

Jeśli mamy już wyliczony kapitał początkowy i posiadamy profil na PUE wniosek o emeryturę, złożymy bez wychodzenia z domu. Dzięki profilowi na PUE będziemy mogli również umówić się z doradcą emerytalnym, który będzie dostępny od lipca w ZUS, na konkretny dzień i godzinę, jak również skorzystać z innych udogodnień profilu.

Wniosek o ustalenie lub ponowne przeliczenie kapitału początkowego dostępny jest w ZUS lub na stronie internetowej www.zus.pl. Wniosek należy podpisać a następnie dostarczyć osobiście do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. Ustalenie kapitału początkowego następuje w formie decyzji organu rentowego, od której przysługuje odwołanie za pośrednictwem Oddziału ZUS do Sądu Okręgowego – Sądu Pacy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Warto pamiętać, że pierwszą częścią składową dla wartości emerytury dla osób, które mają prawo do emerytury według zreformowanych zasad i posiadają okresy ubezpieczeniowe przed 01.01.1999r. jest kapitał początkowy. Dlatego też, nie zostawiajmy wyliczenia kapitału początkowego na ostatni moment. Firmy upadają, a dokumentacja, która przekazywana jest do archiwum często jest niekompletna lub nie możliwa do odnalezienia. Dlatego powinniśmy kompletować dokumentację potwierdzającą okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość osiąganych przychodów i udać się do terenowej jednostki ZUS w celu złożenia wniosku o ustalenie kapitału początkowego.

  Monika Górecka Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15535 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.