Prawo: Imprezy masowe są za głośne?

Prawo: Imprezy masowe są za głośne?

Resort środowiska zapowiada wszczęcie prac nad zmianą przepisów ustawy o imprezach masowych. To reakcja na wystąpienie generalne Rzecznika Praw Obywatelskich na problem hałasu w czasie takich wydarzeń. 

Imprezy masowe odbywają się w wielu polskich miastach i – niestety – wiąże się z nimi nie tylko dobra zabawa, ale także hałas, który jest uciążliwy dla mieszkańców. Uciążliwości, zdaniem

rzecznika, wynikają z braku mechanizmu prawnego, który pozwalałby właściwym organom na podejmowanie działań wobec organizatora imprezy tak, by respektował on prawa okolicznych mieszkańców.

Minister Środowiska odpowiada, że „wszystkie imprezy masowe są ze swej istoty są bardzo głośne (…) a zważywszy na prawa fizyki rządzące zjawiskiem, jakim jest hałas powstający m.in. podczas trwania imprezy masowej w przestrzeni otwartej, należy wyraźnie podkreślić, że nie da się pogodzić interesu władz lokalnych, polegającego na ożywieniu centrów miast i zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności poprzez rzeczone imprezy masowe, z interesem środowiska określonym rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku”.

Ministerstwo chce uzupełnić ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych o zagadnienia związane z ochroną przed hałasem emitowanym do środowiska podczas imprez masowych.
Potrzebne byłoby zdaniem resortu rozszerzenie przepisu określającego obowiązek zapewnienia minimalizacji uciążliwości w środowisku przez organizatora.

Rozszerzyć powinno się zakres elementów, które zawiera zezwolenie o określenie sposobu minimalizacji uciążliwości powodowanych w środowisku.

Resort wskazuje też na konieczność uzupełnienia przepisu zawierającego przesłanki odmowy wydania zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej o sytuację, w której organ uzna, że jej przeprowadzenie spowoduje znaczące uciążliwości w środowisku.

Źródło: RPO/samorzad.pap.pl

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 14705

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.