Prawo: Dłużnicy szybciej trafią do rejestru

Prawo: Dłużnicy szybciej trafią do rejestru

W listopadzie ubiegłego roku weszły w życie regulacje zaostrzające zasady umieszczania w rejestrach dłużników. Dłużnicy otrzymają jednocześnie możliwość zgłaszania sprzeciwu.

Do niedawna wierzyciel musiał odczekać 60 dni, aby przekazać do Biura Informacji Gospodarczej danych sprawcy opóźnienia w spłacie rachunku czy faktury. Obecnie termin ten skrócił się o połowę.

Niewątpliwie pozwoli to na wcześniejsze podejmowanie działań windykacyjnych, a jak wiadomo ich skuteczność zależy od jak najszybszej aktywności wierzyciela po stwierdzeniu braku zapłaty.

– Najbardziej kluczową zmianą dla wierzycieli jak i dłużników wydaje się skrócenie okresu, po jakim można zgłosić dłużnika do BIG. Wierzyciel może to bowiem zrobić już po 30 dniach od terminu zapłaty zamiast po 60 – zauważa Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.
– Nowelizacja spowoduje poprawę bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i uszczelnianie rynku wymiany informacji gospodarczych. Nie ma też wątpliwości, że przyczyni się do wzrostu zainteresowania usługami BIG–ów i przełoży się na zwiększenie liczby ujawnianych dłużników – dodaje.

Wpisanie dłużnika do rejestru BIG znacznie utrudnia jego sytuację życiową w zakresie zaciągania kolejnych zobowiązań. Poprawia tym samym sytuację wierzyciela, któremu łatwiej będzie wyegzekwować należności.

Nowe regulacje zawierają również przepisy chroniące osoby, które zostaną niesłusznie wpisane do rejestru dłużników. Jeśli wpis będzie nieprawidłowy, dłużnik może zgłosić sprzeciw zarówno do wierzyciela, jak i BIG–u.

Od listopada za niesłuszny wpis konsekwencje ponosić będą nie tylko wierzyciel, ale również BIG, który umieścił dłużnika w swoim rejestrze. Nowelizacja sprawi też, że za czyn nieuczciwej konkurencji uznawany będzie nie tylko sam niesłuszny wpis, ale również brak aktualizacji wpisu do BIG oraz bierność i brak wykreślenia dłużnika, który spłacił swoje zobowiązania.

Nowe przepisy ograniczają możliwości wpisywania długów starszych niż 10 lat. Tym samym pomoc BIG–ów w odzyskiwaniu długów zostaje skrócona do 10 lat od dnia wymagalności długu, zawartej ugody lub uzyskania prawomocnego wyroku.

Na wniosek dłużnika wierzyciel, który przekazał informacje do rejestru, jest obowiązany do przekazania do BIG również informacji o uznaniu zobowiązania przez dłużnika za przedawnione. Biuro natomiast zobowiązane jest do zamieszczenia w rejestrze wzmianki o uznawaniu roszczenia za przedawnione.

Raporty dotyczące osób prywatnych dostępne są dla zainteresowanych za darmo. Bezpłatnie pobierzemy je raz na pół roku, jeśli chcielibyśmy sprawdzać rejestr dłużników BIG częściej, musielibyśmy za to zapłacić.

W 2018 roku planowane jest rozpoczęcie działalności państwowego Rejestru Należności Publicznoprawnych. Można będzie w nim znaleźć informacje o nieopłaconych cłach lub podatkach na rzecz Skarbu Państwa i samorządów – na kwotę co najmniej 5 tys. zł. Nowa ustawa o BIG nałoży na biura obowiązek dzielenia się danymi również z RNP, a korzystanie z państwowego spisu dłużników ma być bezpłatne.

  Paweł Rodziewicz Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17278 

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.