Czym jest okres zasiłkowy w ZUS?

Czym jest okres zasiłkowy w ZUS?

Masz zwolnienie lekarskie na różne choroby, a wyczerpałeś okres zasiłkowy? Sprawdź dlaczego.

Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie choroby, jeżeli nie ma przerwy między nimi. Jeżeli nie ma ciągłości w zwolnieniach lekarskich, a choroby, na które są wystawiane zwolnienia są różne, wówczas liczymy nowe okresy zasiłkowe.

Okres zasiłkowy nie może trwać dłużej niż 182 dni. Jeżeli zaświadczenie lekarskie wystawiane jest na stan związany z ciążą lub gruźlicą, wówczas okres zasiłkowy wynosi 270 dni. Niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą jest oznaczana w zaświadczeniu lekarskim kodem „D”, a niezdolność do pracy przypadająca na okres ciąży – kodem „B”. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które przysługuje Ci wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy.

Wliczane są również wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, a także okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeśli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem nowej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które wypłacono wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy, jak i okresy, w których nie masz prawa do tych świadczeń, jeżeli:

– niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,

– niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu (fakt ten jest stwierdzony przez lekarza kodem "C" w zaświadczeniu lekarskim lub w odpowiednim postępowaniu, np. mającym na celu ustalenie okoliczności wypadku),

– zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane,

– wykonywałeś w czasie zwolnienia lekarskiego pracę zarobkową albo wykorzystywałeś zwolnienie lekarskie od pracy niezgodnie z celem tego zwolnienia, co zostało stwierdzone w trakcie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzanej przez płatnika zasiłku.

– jeśli miałeś przerwę w niezdolności do pracy i po przerwie powstała niezdolność do pracy z innej przyczyny, masz prawo do nowego okresu zasiłkowego – mówi Anna Ilukiewicz rzecznik ZUS województwa warmińsko–mazurskiego.

  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 19151