Prawnik pro bono roku – konkurs

Prawnik pro bono roku – konkurs

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita ogłosiły piątą edycję konkursu ”Prawnik Pro Bono Roku”. Organizatorzy zapraszają do zgłaszania prawników, które świadczą nieodpłatnie i bezinteresownie (charytatywnie) usługi prawne na rzecz innych osób, organizacji społecznych bądź instytucji.

Celem konkursu jest nagradzanie prawników, których aktywność i zaangażowanie w działalność na rzecz dobra publicznego zasługuje na szczególne uznanie. W skład kapituły konkursu wchodzą m.in.: s. Jerzy Stępień – Prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Marek Safjan, prof. Andrzej Zoll i rzecznik praw obywatelskich, dr Janusz Kochanowski.

Zgłoszenia należy wysyłać na formularzach dostępnych na stronie: http://www.centrumprobono.pl/pl/prawnik, wyłącznie drogą pocztową na adres Fundacji: ul. Szpitalna 5 lok. 5; 00-031 Warszawa.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 stycznia 2008 r.

Więcej informacji można zasięgnąć telefonicznie pod numerem +48 507 846 044 lub pocztą e-mail, adres: biuro@fupp.org.pl lub na stronie internetowej www.fupp.org.pl w zakładce Prawnik Pro Bono oraz na stronie: [url]http://www.centrumprobono.pl/prawnik[/url]

  ESzC Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 2050

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.