Pracownicy socjalni zawieszają strajk

Pracownicy socjalni zawieszają strajk
Fot. Adminstrator

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej poinformowała, że zawiesza strajk do połowy października. Jak czytamy w oświadczeniu, „że oczekując na czas po wyborach, nie zmarnujemy tego okresu i przeprowadzimy wspólnie mobilizację w naszych szeregach. My jako Federacja jesteśmy gotowi by już w październiku rozpocząć działania od miejsca, w którym je zawiesiliśmy”.

Przypomnijmy, pracownicy socjalni strajkują już od ponad roku. Wczoraj na profilu Komitetu zrzeszającego pięciu organizacji pracowników pomocy społecznej napisano: „Ogólnopolska akcja protestacyjna i strajkowa musi poczekać do czasu po wyborach. Jako inicjatorzy działań wiemy, że angażowanie sił w tym momencie nie przyniosłoby już żadnych zamierzonych przez nas rezultatów, ponieważ pozostały czas nie pozwoli realnie wprowadzić jakichkolwiek zmian legislacyjnych, o które zabiegamy”. Jednocześnie Federacja zaznacza, że „nie podejmie się już działań, gdy większość […] – pracowników pomocy – nie przyjmie odpowiedzialności za wspólny cel poprawy sytuacji w formie aktywnego, liczniejszego włączenia się w działania protestacyjne. Jasno mówimy – grupa osób zaangażowanych i wszyscy, którzy dotąd zgłosili i uczestniczyli w proteście, nie będzie w osamotnieniu walczyła o zmiany, które mają dotyczyć całego środowiska”. Co jest jednoznaczne z tym, że nie dojdzie do skutku jesienny ogólnopolski strajk pracowników socjalnych.

Jak mówi w rozmowie z PAP Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych Sylwester Tonderys, decyzja podjęta została w obawie, przed wciągnięciem w spory polityczne oraz z faktu, że bardzo mała ilość jednostek w kraju zgłosiła swoją chęć przejścia przez całą procedurę sporu zbiorowego.

Pracownicy socjalni domagają się podniesienia wynagrodzeń, uregulowania dodatku terenowego, poprawy bezpieczeństwa pracowników socjalnych, wydłużenia dodatkowego urlopu wypoczynkowego, odbiurokratyzowania zawodu. Przedstawili ministerstwu rodziny propozycje zmian legislacyjnych, dotyczące wykonywania zawodu. Część propozycji została uwzględniona w przygotowanym przez resort projekcie ustawy o pomocy społecznej, zgłoszonym do wykazu prac legislacyjnych rządu. Prace nad projektem zostały jednak zawieszone.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP
Facebook.com/federacja.socjalnych
Print Friendly, PDF & Email