Praca i rehabilitacja

Praca i rehabilitacja

W Kujawsko-Pomorskiem działa 9 zakładów aktywności zawodowej. Jednym z nich jest obchodzący właśnie jubileusz 10-lecia ZAZ w Drzonowie (gmina Lisewo, powiat chełmiński).

– Zakłady aktywności zawodowej są skuteczną formą prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dają szansę na przygotowanie do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – mówi marszałek Piotr Całbecki.

ZAZ-y w regionie działają w Bydgoszczy, Białych Błotach, Wąbrzeźnie, Brodnicy, Drzonowie (powiat chełmiński), Radziejowie, Tucholi, Przyjezierzu (powiat mogileński) oraz Włocławku. Choć zajmują się wytwórczością i oferują różnego rodzaju usługi, zakłady aktywności zawodowej nie są zwykłymi firmami i rządzą się innymi mechanizmami niż zwykłe podmioty gospodarcze. Podstawową zasadą jest, że całość wypracowanego dochodu przeznacza się na realizację misji, czyli społeczną i przede wszystkim zawodową rehabilitację zatrudnionych. W kujawsko-pomorskich ZAZ-ach utworzono łącznie 370 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Działalność zakładów wspiera finansowo samorząd województwa. Część z nich ma prawo do wyróżniania swoich produktów prestiżowym znakiem promocyjnym Zakup Prospołeczny (więcej). Wykaz ZAZ.

Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie rozpoczął swoją działalność 10 lat temu. Organizatorem placówki jest gmina Lisewo. Obecnie ZAZ zatrudnia 44 osoby niepełnosprawne, wspierane na co dzień przez 13 osób personelu. Swoją działalność opiera między innymi na usługach stolarskich, produkcji wyrobów z papieru i tektury oraz tworzeniu rękodzieła. Pracownicy uczestniczą też w zajęciach rehabilitacyjnych. Uroczystość z okazji jubileuszu odbędzie się dziś (22 lutego) w Lisewie.

W Kujawsko-Pomorskiem działa też 36 warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczy ponad 1,3 tysiąca osób niepełnosprawnych. Placówki stwarzają osobom niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Służą jej odpowiednio wyposażone pracownie, między innymi przyrodnicze, krawiecko-rękodzielnicze, komputerowo-biurowe, artystyczne, gospodarstwa domowego i majsterkowania. Działalność WTZ-ów, prowadzonych najczęściej przez organizacje pozarządowe, jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i nadzorowana przez samorządy powiatowe. Wykaz WTZ.

Wspólnie pracownikami zakładów aktywności zawodowej i uczestników warsztatów terapii zajęciowej Urząd Marszałkowski organizuje dwa razy w roku przedświąteczne wystawy i kiermasze rękodzieła (więcej). Podopieczni tych instytucji są też autorami wyjątkowych świątecznych kart z życzeniami, które trafiają do partnerów samorządowych władz województwa

WTZ i ZAZ w liczbach:

  • 36 warsztatów terapii zajęciowej działa w regionie,
  • 1,3 tysiąca osób niepełnosprawnych uczestniczy w zajęciach odbywających się w WTZ,
  • 9 zakładów aktywności zawodowej funkcjonuje w Kujawsko-Pomorskiem,
  • 370 osób niepełnosprawnych pracuje w kujawsko-pomorskich ZAZ-ach.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Witold Broda/Freepress.pl

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.