Poznań ze Standardami Dostępności

Poznań ze Standardami Dostępności
Fot. Adminstrator

Weszło w życie zarządzenie w sprawie stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Poznania. W grudniu wykonawcy i projektanci inwestycji infrastrukturalnych oraz pracownicy Urzędu Miasta wezmą udział w szkoleniu z tego zakresu.

Standardy Dostępności to zbiór wytycznych, stworzonych w oparciu o zasady uniwersalnego projektowania,  które brane są pod uwagę w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu nowych inwestycji, a także przy modernizacji lub przebudowie  istniejących już obiektów. Adresaci tego dokumentu mogą w lepszy sposób zadbać o dostępność architektoniczną, informacyjną i komunikacyjną.

Do tej pory Standardy Dostępności wdrożyły takie miasta jak Gdynia, Łódź i Warszawa – teraz do tego grona dołączył Poznań. Zarządzenie w tej sprawie 14 listopada podpisał prezydent miasta Jacek Jaśkowiak. Wprowadzone zasady kierowane są do wszystkich wydziałów UM oraz miejskich jednostek organizacyjnych, a także podmiotów, które działają na ich zlecenie w ramach projektów realizowanych na terenie miasta.

W grudniu odbędą się jednodniowe szkolenia dla podmiotów, które w codziennej pracy zobowiązane będą działać zgodnie z przyjętym dokumentem.

Źródło: poznan.pl

Print Friendly, PDF & Email