Poznań wyróżniony!

Poznań wyróżniony!

Województwo wielkopolskie może być dumne ze swojej stolicy. W marcu Urząd Miasta Poznania odebrał dwa wyjątkowe wyróżnienia w obszarze niepełnosprawności.

Przyznany certyfikat i wyróżnienie to efekt końcowy monitoringu, jaki przeprowadzili niezależni eksperci. Nad całością projektu czuwał jego realizator – Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide oraz Fundacja Eudajmonia. Eksperci analizowali wiele miejskich działań. Począwszy od dostępności przestrzeni publicznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, po organizację oświaty czy warunki socjalne miasta. Efektem pracy był przyznany Certyfikat Samorządu Wdrażającego Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz wyróżnienie za szczególne osiągnięcia w zakresie zwiększania dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

– Chcemy, by Poznań był miastem coraz bardziej przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami i osób o obniżonej sprawności – podkreślał Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Miasta Poznań.

Ratyfikowany przez Polskę traktat w 2012 roku specjalistycznie opisuje prawa osób niepełnosprawnych, a także podaje definicję obowiązków państwa względem ochrony i praw tej grupy. Podkreśla również konieczność zapewniania przez Państwo godnego i niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami na zasadzie równości z innymi grupami społecznymi.

Oprac. Weronika Wójcik
Źródło: www.poznan.pl

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.