Poznań: Przedstawiciele NGO poszukiwani

Poznań: Przedstawiciele NGO poszukiwani
Fot. Pixabay

Trwa otwarty nabór kandydatów, którzy oceniać będą projekty organizacji pozarządowych, ubiegających się w tym roku o miejskie dofinansowanie. Dzięki temu przedstawiciele NGO mogą współdecydować o tym, na co w Poznaniu przeznaczane są pieniądze publiczne.

Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz i wysłać skan wypełnionego dokumentu na adres mailowy: ngo@um.poznan.pl. Kandydata może rekomendować organizacja pozarządowa lub inne podmioty (wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) – np. spółdzielnie socjalne czy stowarzyszenia miast.

Kandydatury można przesyłać przez cały czas – ale osoby, które wyślą zgłoszenia do 4 października, będą mogły zakwalifikować się do komisji, która będzie oceniać oferty zgłoszone w konkursie na organizację i przeprowadzenie Poznańskiego Panelu Obywatelskiego. Przesłanie właściwie wypełnionego zgłoszenia jest jednoznaczne z dołączeniem kandydata do bazy.

Na podstawie bazy zgłoszeń prezydent Poznania powołuje członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe. Wspólna opinia ich oraz urzędników stanie się podstawą do decyzji, komu i w jakiej wysokości przyznać dofinansowanie na projekty realizowane dla Poznania.

Do pracy w komisjach konkursowych zapraszani są specjaliści działający w różnych dziedzinach np. pomocy społecznej, ochrony środowiska, kultury czy oświaty. Ważne jest również, by znać realia pracy w organizacjach pozarządowych, rozumieć potrzeby środowiska i mieć wizję jego rozwoju. Miasto szczególnie zaprasza do zgłoszeń specjalistów z obszaru upowszechniania oraz ochrony wolności i praw człowieka, a także swobód obywatelskich, jak również działań wspomagających rozwój demokracji.

Członkowie komisji konkursowych będą oceniać oferty w generatorze Witkac.pl. Zgłoszona osoba będzie mogła opiniować projekty jedynie tych organizacji, z którymi w żaden sposób nie jest związana. Dzięki temu będzie możliwa obiektywna ocena jakości projektu i jego przydatności dla miasta.

Udział w komisji pozwala współdecydować przedstawicielom NGO, na jakie działania pozarządowe w Poznaniu przeznaczane są pieniądze publiczne. To sposób na doskonalenie współpracy sektora samorządowego i pozarządowego oraz możliwość podszkolenia własnych umiejętności poprzez zapoznawanie się z ofertami składanymi przez inne organizacje.

Każdy z członków komisji konkursowych może otrzymać referencje na zakończenie prac i wykorzystać zdobyte doświadczenie zarówno przy pisaniu projektów, jak i przy ocenie ich w innych konkursach.

Zgłoszenia kandydatów odbywają się za pomocą specjalnego formularza, który dostępny jest na stronie: poznan.pl. Szczegółowe oczekiwania wobec kandydatów określa komunikat Prezydenta Miasta Poznania.

Źródło: UM Poznań
Print Friendly, PDF & Email