Poznań: Powstaje siedziba placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Perzyckiej

Poznań: Powstaje siedziba placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Perzyckiej

Przy ul. Perzyckiej powstaje już nowa siedziba Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”. Rozpoczęte miesiąc temu roboty budowlane, wraz z zagospodarowaniem terenu i przygotowaniem instalacji do podłączenia do nich w przyszłości drugiego budynku opiekuńczego, który stanie na tej działce, mają zakończyć się za niespełna rok.

Po zakończeniu robót budowlanych, wyposażeniu nowej siedziby i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, w budynku mieszkalnym – w jedno- i dwuosobowych pokojach – zamieszka 14 lokatorów. W nowej siedzibie wychowankowie Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” będą mieli do dyspozycji również salę do wypoczynku, pokój telewizyjny, pokój zabaw, miejsce do cichej nauki i kuchnię z jadalnią. W nowym budynku znajdą się także: pokój wychowawców, pokój gościnny oraz pomieszczenia gospodarcze. Powstający obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku administracyjnym swoje gabinety będzie mieć nie tylko dyrekcja placówki. Mieścić się w nim będzie również strefa pedagogiczna z gabinetami pedagoga, psychologa, logopedy i pracownika socjalnego.

Inwestycja przy ul. Perzyckiej to dalszy ciąg działań Miasta, mających na celu standaryzację poznańskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, czyli dostosowania ich do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku. Stanowi ona, że można w nich umieścić w tym samym czasie łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Obiekty spełniające te zapisy powstały już przy ul. Sarmackiej i Pamiątkowej.

Źródło: UM Poznań
Fot. PIM