Pozarządowo

Stażysta plus – nowy program PFRON. Od 22 lipca przyjmowanie...
Wnioski składać można do 16 sierpnia br. Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie wynosi 17.000.000 zł.
Na rzecz lepszej współpracy
Organizacje pozarządowe mogą dzielić się uwagami odnośnie współpracy z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego, które zostaną wzięte pod uwagę przy opracowywaniu nowego...
Konkurs na dotacje sportowe dla gmin
Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza konkurs na małe granty na infrastrukturę sportową. Gminy muszą się jednak pospieszyć.
Łączy nas turystyka
Do podziału jest 150 tys. zł. Każda gmina może złożyć jeden wniosek. Pomoc finansowa zostanie przyznana na zadania, które zostaną...
Pozarządowo na Starym Mieście, czyli FIP...
Rozmowy o potrzebach sektora pozarządowego na...
Forum Inicjatyw Pozarządowych po raz dwudziesty
„Zajęcia klubowe w WTZ” – nabór...
Lepszy dostęp do usług opiekuńczych. Trwa...
Więcej Aktualności