Pozarządowo: REOP odwiedził Pro Familię

Pozarządowo: REOP odwiedził Pro Familię
Fot. Adminstrator

Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych (REOP), kontynuując wizyty w poszczególnych elbląskich organizacjach, spotkała się w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie ich Rodzinom i Opiekunom Pro Familia. Poza problemami osób chorych psychicznie i ich rodzin poruszono coraz bardziej palący brak systemu mieszkań wspomaganych w Elblągu.

Prezes Stowarzyszenia – Ludwika Załuska, przyjęła Radę w Środowiskowym Domu Samopomocy (ŚDS), przy którym stowarzyszenie funkcjonuje. Obecna była także grupa pracowników ŚDS oraz przedstawiciele innych ŚDS–ów: prowadzonych przez Stowarzyszenie Lazarus oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI).

Za mało miejsc w ŚDS–ach

Stowarzyszenie Pro Familia powstało 10 lat temu, w celu rozszerzenia oferty terapeutycznej dla uczestników ŚDS, którymi są osoby z zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz objęcia opieką ich rodzin. Działalność stowarzyszenia jest bardzo szeroka: organizacja prowadzi m.in. kampanie informacyjne, spotkania, warsztaty dla rodzin, grupy wsparcia, stara się kompleksowo wspierać osoby chore psychicznie oraz ich rodziny. Osoby chore psychiczne są ciągle dyskryminowane w naszym społeczeństwie, funkcjonują złe stereotypy nie przystające do dzisiejszego stanu wiedzy i możliwości medycyny. Od początku swojej działalności stowarzyszenie stara się przełamać te stereotypy, pokazując, że przy odpowiedniej opiece medycznej chorzy psychicznie mogą pracować zawodowo, spełniać się w rodzinie czy działalności społecznej. W tym celu Pro Familia organizuje konferencje i różnego rodzaju akcje w przestrzeni publicznej.

Pozostałe ŚDS–y świadczą usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi i różnymi innymi niepełno sprawnościami: Lazarus ma pod opieką 64 osoby, a PSONI 40 – w tym głównie absolwentów Ośrodka Rehabiltacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego (OREW). PSONI, podobnie jak Pro Familia, dużo uwagi poświęca potrzebom rodzin i opiekunów swoich podopiecznych, którzy wymagają edukacji, pomocy, a często także terapii.

Choroby i zaburzenia psychiczne rozprzestrzeniają się w ostatnich latach, co sprawia, że brakuje miejsc w ŚDS–ach. Szczególnie martwi to Zarząd elbląskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ponieważ większość absolwentów OREW po zakończeniu edukacji potrzebuje miejsca w ŚDS. W placówce prowadzonej przez gospodarzy spotkania brakuje też oferty dla mężczyzn – przydałaby im się pracownia techniczna, na którą już nie ma miejsca w zajmowanych obecnie pomieszczeniach.

Mieszkania wspomagane pilnie potrzebne

W dyskusji, poza potrzebą powiększenia Domów Samopomocy, mówiono o palącym problemie braku mieszkań chronionych i wspomaganych. Problem ten od dawna leży na sercu rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie, a także osób z innymi niepełno sprawnościami i starszych. Utworzenie systemu takich mieszkań w Elblągu od dawna postulują organizacje pozarządowe, takie działanie jest też zapisywane w kolejnych edycjach programu na rzecz osób z niepełno sprawnościami, jednak jego realizacja ciągle odsuwana jest na później. Kolejne władze miasta tłumaczą, że brakuje lokali i pieniędzy, nikt jednak do tego zadania poważnie się nie przymierzył. Tymczasem rodzice i opiekunowie starzeją się i z rozpaczą myślą o niepewnej przyszłości swoich dzieci i podopiecznych, których w braku mieszkań wspomaganych czeka zamknięcie w domach pomocy społecznej.

Mieszkanie wspomagane pozwala na samodzielne funkcjonowanie w granicach możliwości danej osoby niepełnosprawnej, przy odpowiedniej pomocy. Pomoc może ograniczać się do kontroli wykonywania czynności życia codziennego, a może służyć do załatwiania różnych życiowych spraw – urzędowych, związanych z leczeniem i rehabilitacją, edukacją czy pozyskaniem pracy – zależnie od osobistych potrzeb danej osoby. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a także opuszczające placówki wychowawcze muszą najpierw nauczyć się mieszkać samodzielnie, do czego służą mieszkania treningowe. Trening trwa określony czas i przebiega pod opieką instruktorów. Takie treningi prowadzi już PSONI, pozyskując na to środki z różnych źródeł. Treningi na nic się jednak nie zdadzą, jeżeli nie będzie mieszkań docelowych. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że można tu wykorzystać program Mieszkanie + . Miasto Elbląg zgłosiło uczestnictwo w tym programie i przygotowało odpowiednie tereny. Jeden z budynków, które mogą powstać w ramach tego przedsięwzięcia, można byłoby przeznaczyć na ten cel.

  Teresa Bocheńska Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 15403 

Print Friendly, PDF & Email