Pozarządowo: Dłuższy termin na składanie wniosków do FIO

Pozarządowo: Dłuższy termin na składanie wniosków do FIO

Prawie 60 mln zł otrzymają organizacje pozarządowe w ramach tegorocznej edycji programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Konkurs ofert jest szansą na rozwój społeczności lokalnych i inicjatyw społecznych. Wysokość dotacji wynosi od 20 tys. do 1 mln zł. Przedłużono termin składania wniosków. 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich to rządowy program dotacyjny skierowany m.in. do organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

W tym roku wysokość środków na realizację programu to 60 mln zł, z czego 57,6 mln zł przeznaczona jest na dotacje, a 2,4 mln zł na obsługę techniczną programu.

Wydzielone zostały cztery priorytety zgłaszanych projektów:

– priorytet Małe inicjatywy,

– priorytet Aktywne społeczeństwo,

– priorytet Aktywni obywatele,

– priorytet Silne organizacje pozarządowe.

Wysokość dotacji wynosi od 20 tys. zł do 400 tys. zł w przypadku priorytetów Aktywne społeczeństwo, Aktywni obywatele i Silne organizacje pozarządowe oraz od 20 tys. zł do 1 mln zł w priorytecie Małe inicjatywy.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe, osoby orawne i jednostki organizacyjne, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego (parafie, domy zakonne itp.), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz spółki akcyjne, spółki z o.o. i kluby sportowe działające na zasadach no–profit.

Po raz pierwszy w historii programu zgłaszające się organizacje nie muszą wnosić wkładu własnego. Nie muszą też posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Termin zgłaszania wniosków został przedłużony do 5 kwietnia 2018 roku. Oferty można przesyłać do godz. 16:15. Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 11 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać u organizatora pod numerem telefonu 785–682–200 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–15:00, jak również na stronie internetowej fio.niw.gov.pl.

  Krzysztof Wójcik Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17872