Postawy Polaków wobec palenia papierosów

Postawy Polaków wobec palenia papierosów
Fot. Adminstrator

Najnowsze wyniki badań dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie palenia tytoniu w Polsce, przeprowadzonych przez KANTAR Polska (2019 r) na zlecenie Głównej Inspekcji Sanitarnej, wskazują na tendencję spadkową odsetka regularnych palaczy – z 31% w 2011 roku do 21% w 2019 roku oraz na wzrost odsetka osób, które nigdy nie paliły. Ponadto, w 2019 roku zauważalny jest spadek odsetka osób, które próbowały rzucić palenie.

Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. W Polsce obchodzony jest od 1991 roku. Pomysł akcji narodził się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada (tydzień przed obchodzonym w Stanach Zjednoczonych Dniem Dziękczynienia) za Dzień Rzucania Palenia.

W tym roku Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada 21 listopada i tego dnia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna serdecznie zaprasza do skorzystania z Punktu Promocji Zdrowia, który znajdować się będzie w jej siedzibie w Elblągu przy ul. Królewieckiej 195 (parter) w godzinach 9:00-12:00. W Punkcie słuchacze Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu będą prowadzić pomiary ciśnienia tętniczego krwi i poradnictwo zdrowotn. Roozdawane będą także ulotki edukacyjne dot. profilaktyki palenia tytoniu.

Przewlekłe choroby niezakaźne w tym, te spowodowane paleniem tytoniu i biernym wdychaniem dymu tytoniowego, stanowią od lat najważniejszy problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny w Polsce. Choroby odtytoniowe obejmują 15 nowotworów oraz kilkadziesiąt chorób układu krążenia, układu oddechowego i innych narządów. Około 90% chorych na raka płuc to palacze. Mimo to:

  • W dalszym ciągu prawie ¼ społeczeństwa nałogowo pali papierosy.
  • Tak jak w latach ubiegłych, tak i teraz większości palaczy zdarza się palić w obecności osób niepalących. 8% palących Polaków przyznaje, że czasem pali w obecności dzieci, natomiast w obecności kobiet ciężarnych zdarza się zapalić 1% palaczy.
  • 34% Polaków mówi, że w ich domach pali się tytoń!
  • Mimo zakazu reklamy, aż 15% palących zetknęło się z jakąś formą reklamy i marketingu papierosów!

Nie istnieje bezpieczny poziom zagrożenia biernym paleniem. Jest ono szczególnie niebezpieczne dla niemowląt, dzieci, kobiet ciężarnych i płodów. Na całym świecie około 600 tys. osób niepalących zmarło w 2011 roku z powodu narażenia na bierne palenie. 75% zgonów wynikających z biernej ekspozycji na dym tytoniowy dotyczy kobiet i dzieci (Tobacco Atlas 2012). Tym bardziej alarmujące jest, że w blisko 34% domów Polaków, pali się tytoń (KANTAR Polska 2019).

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu zachęca wszystkie osoby palące do zastanowienia się nad najważniejszą wartością jaką jest zdrowie własne i innych oraz do podjęcia próby rzucenia palenia – nie tylko na ten dzień, ale na całe życie. Szczególnie, że w ciągu ostatniego roku tylko 16% palących podjęło próbę zaprzestania palenia, a tylko 13% palaczy planuje podjąć tą próbę w najbliższym czasie.

PSSE w Elblągu
Fot. pixabay.com
Print Friendly, PDF & Email