Pośrednictwo pracy ERKON w statystyce

Pośrednictwo pracy ERKON w statystyce

Ilość osób zarejestrowanych w bazie biura pośrednictwa pracy Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych – 1014,

w tym: 528 mężczyzn i 486 kobiet.

Mężczyźni z orzeczoną I grupą inwalidzką – 69

wg wykształcenia:

wyższe – 6
policealne – 0
średnie – 28
zawodowe – 18
podstawowe – 17

Mężczyźni z II gr. – 124

Wykształcenie:

wyższe – 9
policealne – 1
średnie – 42
zawodowe – 51
podstawowe – 21

Mężczyźni z III gr. – 335

Wykształcenie:

wyższe – 9
policealne – 0
średnie – 77
zawodowe – 180
podstawowe – 69

Kobiety z I gr. – 34

Wykształcenie:

wyższe – 2
policealne – 1
średnie – 14
zawodowe – 10
podstawowe – 7

Kobiety z II gr. – 117

Wykształcenie:

wyższe – 9
policealne – 3
średnie – 63
zawodowe – 24
podstawowe – 18

Kobiety z III gr. – 335

Wykształcenie:

wyższe – 10
policealne – 5
średnie – 138
zawodowe – 111
podstawowe – 71

W 2004 r. pracę za pośrednictwem ERKON znalazło 40 osób.  EC Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 208