Pomogły im anioły

Pomogły im anioły
Fot. Adminstrator

Godni naśladowania 2007
   Laureatem III edycji konkursu ”Godni naśladowania”, w swojej kategorii, zostało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo, za imprezę plenerową pn. ”Międzyregionalny Zlot Miłośników Aniołów”. Statuetkę i tytuł „Samorząd Przyjazny Organizacjom Obywatelskim” otrzymał Powiat Ostródzki za ”Monitoring Karty Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim, a Organizacjami Pozarządowymi”.

Konkurs organizowany przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jest promocją ciekawych inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe, a także współpracy samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. W tym roku pierwszy raz została ogłoszona nowa kategoria konkursu Godni Naśladowania  ”Na najlepiej działającą reprezentację sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego”.

   Na konkurs złożono 10 wniosków w kategorii na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz 3 wnioski w kategorii na najlepszą inicjatywę samorządu zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. W kategorii na najlepiej działającą reprezentację sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego nie wpłynęło żadne zgłoszenie.

   W kategorii na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego ocena projektów przeprowadzana została w oparciu o m.in., następujące kryteria: znaczenie dla lokalnej społeczności, wpływ na rozwój i konkurencyjność region/powiatu/gminy, umiejętność zaangażowania wolontariuszy do realizacji projektu, innowacyjność działań, umiejętność podejmowania przez organizację współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi regionu, także innymi instytucjami, w tym administracja publiczną.

   Kapituła konkursowa w składzie: Monika Hausman-Pniewska (przewodnicząca Kapituły, wieceprzewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego), Joanna Glezman (Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. organizacji pozarządowych), Sławomir Pszenny (sekretarz Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego) postanowiła przyznać następujące nagrody:

   I miejsce, nagrodę rzeczową ufundowaną przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i statuetkę „Godni Naśladowania” otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo za projekt ”Międzyregionalny Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie”.  
   Honorowe wyróżnienia Kapituła przyznała dwóm organizacjom:
Fundacji Elbląg – Funduszowi Lokalnemu Regionu Elbląskiego – ”Fundusz Dzieci Niepełnosprawnych SŁONIK” oraz Stowarzyszeniu Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie „Mukszty” za projekt ”Budowa mostu i przystani kajakowej na rzece Łaźna Struga we wsi Zawady Ełckie”.

   W kategorii na najlepszą inicjatywę samorządu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi na ocenę miały wpływ m.in.: przejrzysty system współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi wyrażony przyjętymi dokumentami, znaczenie inicjatywy dla rozwoju sektora pozarządowego, partnerstwo – udział organizacji pozarządowych w opracowywaniu i wdrażaniu inicjatywy, innowacyjność.

   Statuetkę i tytuł „Samorząd Przyjazny Organizacjom Obywatelskim” otrzymał Powiat Ostródzki za ”Monitoring Karty Współpracy pomiędzy Powiatem Ostródzkim, a Organizacjami Pozarządowymi”. Honorowe wyróżnienie Kapituła przyznała Urzędowi Gminy Lubawa za ”Akcję Przedszkolak”.

Konkurs Godni Naśladowania, honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas.  TM Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 1727

Print Friendly, PDF & Email