Pomoc na start w biznesie

Pomoc na start w biznesie
Fot. Adminstrator

Niepełnosprawni mieszkańcy Sopotu mogą ubiegać się o jednorazowe dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mogą także skorzystać ze szkoleń i staży u pracodawców.

Osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, planujące rozpocząć działalność gospodarczą, rolniczą, a także zainteresowane wniesieniem wkładu do spółdzielni socjalnej, mogą ubiegać się o dofinansowanie:

  • w kwocie nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, przy prowadzeniu działalności gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy
    lub
  • w kwocie wynoszącej od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia przy prowadzeniu działalności gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesięcy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej z dnia 12 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r, poz.2342).

Wnioski z wymaganymi załącznikami można składać w Kancelarii Urzędu Miasta Sopotu (ul. Kościuszki 25/27, pok. 16) lub w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (ul. Marynarzy 4, pok. 2, tel. 58 52 13 615), do wyczerpania środków finansowych.

Wzory wniosków oraz informacje o wymaganych załącznikach można uzyskać w Urzędzie Miasta Sopotu (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Marynarzy 4 , pok. 2). Są też do pobrania na sopockiej stronie BIP, w zakładce Zadania publiczne/Zdrowie/Niepełnosprawni.

Osobom niepełnosprawnym, zamierzającym po raz pierwszy rozpocząć działalność gospodarczą, Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni oferuje szkolenia na temat zakładania i prowadzenia własnej firmy, a także staże u pracodawcy, które sa okazją do nabycia umiejętności praktycznych potrzebnych w przyszłej pracy.

Więcej informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, tel. 58 620 49 54 lub 58 620 29 44, wew. 102,103. W środy osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc w Sopocie (ul. Marynarzy 4, pok. 2, w godz. 9.00-13.30, tel. 58 521 36 15).

Print Friendly, PDF & Email