Pomagamy niezależnie od przeciwności

Pomagamy niezależnie od przeciwności
Fot. pixabay.com

Roczne wsparcie specjalistów, warsztaty, kursy i szkolenia, zwrot kosztów dojazdu, pomoc w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia oraz staże zawodowe. To wszystko czeka na chętnych do udziału w projekcie „Od bierności do aktywności – II edycja”, realizowanym przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych. Trwa rekrutacja do projektu.

– W pandemii jako Stowarzyszenie zmuszeni byliśmy zmienić swój harmonogram i sposób działań tak, by w czasie ograniczeń móc realizować nadal swoją misję i cele statutowe. Jedną z takich wymuszonych przez potrzebę chwili zmian, jest przeprowadzanie rekrutacji do projektów w sposób całkowicie zdalny – mówi dyrektor ERKON-u Barbara Gąsak.

Projekt skierowany jest zarówno do osób niepełnosprawnych, jak i nie posiadających niepełnosprawności w wieku od 15 do 64 lat bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych.

Do projektu zgłosić się mogą także: osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby, które ukończyły Program Aktywnej Integracji czy beneficjenci Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ). W ramach projektu każdy beneficjent przy współpracy ze specjalistami (psychologiem, doradcą zawodowym) będzie miał możliwość wyboru szkolenia zawodowego, które go interesuje.

– Projekt nie zakłada odgórnie szkoleń, na jakie kierowani są uczestnicy. Oferta, jaka czeka na uczestnika projektu, jest zindywidualizowana i dostosowana do jego potrzeb. Ważne jest to, by słuchać beneficjenta i nic mu nie narzucać, tylko starać się wyjść naprzeciw jego oczekiwaniom – mówi Jakub Gąsak, koordynator projektu.

Każda osoba w projekcie przez okres jego trwania objęta jest wsparciem doradcy zawodowego, psychologa i trenera pracy.

– Pójście do pracy dla osób z niepełnosprawnościami lub długotrwale bezrobotnych może generować pewne problemy i trudności, które same w sobie są stresujące. Często osoby takie nie potrafią odnaleźć się w nowym miejscu, w nowej sytuacji, stąd też mogą liczyć na nasze wsparcie – mówi Tomasz Puchalski, psycholog. – Gdy pojawiają się problemy, spotykamy z beneficjentem indywidualnie lub całym zespołem. Gdy zachodzi taka potrzeba, staramy się rozwiązać problem także z pracodawcą – dodaje.

Jak wygląda ścieżka dostania się do projektu?

Na początek odbywa się preselekcja kandydatów, czyli wywiad wstępny. Następnie wybrani kandydaci odbywają kolejne spotkania (wieloprofilową diagnozę) z doradcą zawodowym, psychologiem i lekarzem medycyny pracy. Jeżeli pozytywnie przejdą weryfikację, mogą liczyć na udział w projekcie.

– Niestety w dobie koronawirusa i ograniczeń z tym związanych sytuacja nieco się skomplikowała. Teraz zamiast spotykać się z kandydatami osobiście, przeprowadzamy z nimi spotkania w formie zdalnej. Dla nas to trudniejsze, bo nic nie zastąpi spotkania z człowiekiem w cztery oczy, lecz nie ma rzeczy niemożliwych. Przeprowadzamy wywiady, posiłkując się naszą wiedzą i doświadczeniem. Dajemy też potencjalnym uczestnikom możliwość samodzielnego wypełniania ankiet w formie elektronicznej w domu i odesłania nam. Następnie weryfikujemy wszystko i podejmujemy decyzje co do dalszych losów w projekcie tej osoby – mówi Izabela Grabowska, doradca zawodowy.

– Dużym wyzwaniem jest również wywiad telefoniczny, który zastąpił tradycyjną rozmowę w cztery oczy, gdzie potencjalny uczestnik mógł nas zobaczyć, poznać biuro i instytucję, miał więcej zaufania niż w sytuacji rozmowy przez telefon. A trzeba przyznać, że niektóre pytania, które padają podczas tych spotkań, mogą być przez niektórych uznane za trudne i osobiste. Mają one jednak za zadanie sprawić, że otrzymamy wielopłaszczyznowy obraz potencjalnego uczestnika projektu, na podstawie którego będziemy w stanie ocenić stopień motywacji i oczekiwania beneficjenta – podsumowuje Tomasz Puchalski.

ERKON do udziału w projekcie zaprasza wszystkie osoby, które pragną zaktywizować się społecznie i zawodowo, zdobyć nowe oraz kompetencje, poprawić swój byt oraz wejść lub powrócić na rynek pracy.

Zgłaszać się można pod numerem telefonu: 516 264 836 lub mailowo: erkon@softel. elblag.pl. Chętni powinni się spieszyć, ponieważ liczba osób, które mogą wziąć udział w projekcie jest ograniczona.

Print Friendly, PDF & Email