Półzimowiska w mieście. Zapisy od 7 stycznia

Półzimowiska w mieście. Zapisy od 7 stycznia

Elbląski samorząd we współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi organizuje wypoczynek zimowy dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

W związku z powyższym w dniach 21 stycznia – 01 lutego 2019 r. organizowane  będą półzimowiska w następujących szkołach:

Szkoła Podstawowa  nr 15, ul. Modlińska 39.

Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Słoneczna 14.

Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Sadowa 2.

Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Mickiewicza 41.

Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Korczaka 34.

Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Mielczarskiego 45.

Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym nr 1, ul. Kopernika 27.

W każdej z ww. placówek organizowane będą dwa turnusy pięciodniowe:

I turnus :  21.01.2019 r. – 25.01.2019 r.

II turnus : 28.01.2019 r. – 01.02.2019 r.

Rodzice uczniów, którzy są zainteresowani uczestnictwem swojego dziecka w półzimowisku, winni zgłosić się do szkoły, która organizuje wypoczynek w czasie tegorocznych ferii. W szkole tej otrzymają do wypełnienia kartę zgłoszenia dziecka na półzimowisko (będzie potrzebny PESEL dziecka).

Karty na półzimowisko będą wydawane w szkołach organizujących wypoczynek w dniu 07 stycznia 2019 r. od godziny 8.00.

Pełna odpłatność w turnusie wynosi 90 zł od osoby ( 50 zł wyżywienie, 40 zł – dopłata do organizacji zajęć – transport, materiały edukacyjne, bilety wstępu itp.).

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Elblągu będzie organizatorem półzimowiska dla dzieci niepełnosprawnych kierowanych ze wszystkich elbląskich szkół (również dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i poruszające się na wózku).

Jednocześnie Miasto informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 XII 2013 r. wprowadzającą na terenie Gminy Miasto Elbląg Program „Karta Dużej Rodziny” uczestnicy programu wnoszą opłatę tylko za wyżywienie (zwolnione są z opłaty 40zł ).

W związku z licznym zainteresowaniem rodziców tą formą wypoczynku, zobowiązuje się opiekunów do zapisu dziecka tylko na jeden turnus do jednej ze szkół organizującej półzimowisko. Jeżeli zostaną wolne miejsca, z drugiego turnusu będą mogły skorzystać również te dzieci które uczestniczyły w I turnusie.